Rejon Humański, Okręg Czerkaski, Ukraina

Osoba na czele urzędu: Aleksander Djaczuk
Data podjęcia współpracy: 21.10.2010 r.

Podstawowe informacje:

Starostwo Powiatowe