Strona Główna
Zaproszenie
na wernisaż

Fotoreportaż
z wernisażu

Film z wernisażu
Napisali o wystawie
Galeria
Wystawa w Brukseli
Szlak Piastowski
o Regionie
o Gnieźnie
o Autorze
Linki
Kontakt

Licznik OdwiedzinProjekt i wykonanie
Gnieźnieńska Agencja
Rozwoju Gospodarczego

Projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Bogactwo zabytków, walory przyrodnicze oraz dogodne połączenie lotnicze to argumenty, którymi władze powiatu i miasta przekonywały osoby zwiedzające wystawę fotograficzną Mirosława Skrzypkowskiego w Londynie do przyjazdu do Gniezna - Pierwszej Stolicy Polski oraz do zwiedzenia Powiatu Gnieźnieńskiego i Szlaku Piastowskiego. Na wernisażu, który miał miejsce w dniu 4 lutego br. w Galerii Polskiego Ośrodka Społeczno - Kulturalnego był obecny patron honorowy wystawy były Prezydent RP Ryszard Kaczorowski z żoną Karoliną.

Z osób obecnych na wernisażu warto także wymienić takie osobistości jak Janusz Wach - Konsul Generalny Polski w Londynie, Jan Mokrzycki - prezes Zjednoczenia Polskiego w Londynie, Jerzy Szegidewicz - Dyrektor Polskiej Organizacji Turystycznej w Londynie, Olgierd Lalko - Prezes Polskiego Ośrodka Społeczno - Kulturalnego w Londynie, Janina Baranowska - dyrektor Galerii w POSK. Na otwarciu wystawy byli również obecni gospodarze z Gniezna - tj. Krzysztof Ostrowski - Starosta Gnieźnieński i Danuta Winiarska - Przewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Jacek Kowalski - Prezydent Gniezna i Jerzy Stachowiak - Przewodniczący Rady Miasta Gniezna.

Wernisaż spowodował duże zainteresowanie Gnieznem. Zgodnie z przeprowadzonymi rozmowami z przedstawicielami prasy brytyjskiej i polskiej oraz tour-operatorami wystawa będzie prawdopodobnie przyczynkiem do szerszej współpracy oraz promocji Gniezna i regionu na Wyspach. Wszystkie osoby zainteresowane bliższym poznaniem okolic Gniezna i miejsc związanych z początkami powstania polskiej państwowości mają jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie możliwość zwiedzenia wystawy. Będzie ona czynna do 16 lutego.

Wystawa składa się z 40 zdjęć podzielonych na trzy grupy tematyczne: Gniezno, okolice Gniezna oraz "krok w nowoczesność", czyli komputerowe aranżacje zdjęć autora.

Głównym pomysłodawcą, organizatorem oraz beneficjentem środków unijnych dzięki którym możliwa była promocja Gniezna w Londynie było Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Przedsięwzięcie to nie osiągnęłoby zakładanych efektów bez zaangażowania ze strony Polskiej Organizacji Turystycznej w Londynie - głównego współorganizatora wystawy. Na uwagę zasługuje również współpraca przy realizacji niniejszego projektu z Urzędem Miejskim w Gnieźnie oraz Polskim Ośrodkiem Społeczno - Kulturalnym w Londynie. Komisarzem wystawy była Iwona Kalinowska. Sponsorami wystawy były: firma Complet z Gniezna oraz PKO Bank Polski.

Specjalnie z okazji wystawy w Londynie został przygotowany folder w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej. Wystawie towarzyszyły również plakaty w języku angielskim.

Wystawa jest jednym z działań w ramach unijnego projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w ramach działania 1.4 ze ZPORR. Projekt dotyczy promocji produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego. Gniezno - Pierwsza Stolica Polski, perła Szlaku Piastowskiego to jeden z kilku produktów promowanych przez władze powiatu. Przypomnijmy, koszt całego unijnego projektu to kwota 580 tys. zł. Powiat otrzymał dofinansowanie na jego realizację w wysokości 75%, czyli 435 tys.

Po Brukseli, Londyn to kolejna europejska stolica, gdzie swój potencjał kulturowo-turystyczny prezentował Powiat Gnieźnieński ukazując Gniezno i region - jako miejsce narodzin polskiej państwowości. Według oficjalnych statystyk, w Londynie zamieszkuje ok. 400 tys. Polaków. Nieoficjalnie mówi się o 17 - tym polskim województwie, londyńskim. Wybór miejsca wystawy nie był przypadkowy. Polski Ośrodek Społeczno - Kulturalny pełni ważne funkcje kulturalne wśród tamtejszej Polonii.

Polska od 1 maja 2004 r. jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Jest jednym z największych państw członkowskich. Korzystając z faktu wzrostu przyjazdów turystów zagranicznych z krajów "starej 15" do nowych członków UE, warto wskazać korzenie powstania polskiej państwowości. Dodatkowym atutem dla przyjazdu londyńczyków i mieszkańców wysp brytyjskich do Wielkopolski i do Gniezna jest korzystne połączenie lotnicze z Poznaniem.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska