Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłecku

Adres:

ul. Słoneczna 25
62-270 Kłecko

Tel.  424-07-83

Dyrektor:
Mariola Sochacka

Ośrodek działa z mocy:
Ustawy o Systemie Oświaty

Zadania:

 1. badania psychologiczne
 2. badania pedagogiczne
 3. badania logopedyczne
 4. terapie
 5. konsultacje

Z usług poradni korzystają:

 1. dzieci i młodzież sprawująca problemy wychowawcze
 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna
 3. dzieci i młodzież z trudnych środowisk rodzinnych
 4. dzieci i młodzież z zaburzeniami mowy (mowa opóźniona, niewyraźna, jąkanie)
 5. uczniowie szukający porad w sprawie wyboru szkoły i zawodu
 6. rodzice, opiekunowi i nauczyciele
 7. wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych
 8. przedszkola
 9. szkoły, które bez opinii poradni nie mogą odroczyć nauki, przyspieszyć obowiązku szkolnego uczniów czy indywidualizować wymagań edukacyjnych i zasad oceniania
 10. inne placówki pozaoświatowe (służba zdrowia, policja, sąd, urząd pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej)

Profilaktyka: 

 1. pogadanki, warsztaty, szkolenia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, np. zajęcia edukacyjno-warsztatowe dotyczące:
  1. zapobiegania powstawania zaburzeń zachowania
  2. kształtowania zdrowego trybu życia
  3. treningu asertywności
  4. uczenia komunikacji międzyludzkiej
 2. Zajęcia stymulujące prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży

Diagnoza dzieci, młodzieży:

 1. badania sprawności intelektualnej
 2. badania osobowości (ocena dojrzałości emocjonalnej, kompetencji społecznej, cech charakteru i inne)
 3. ustalenie deficytów rozwojowych i innych uwarunkowań
 4. badanie osobowościowych preferencji zawodowych

Psychoterapia dzieci, młodzieży:

 1. z dysfunkcjami rozwojowymi
 2. z uszkodzeniami układu nerwowego
 3. z zaburzeniami osobowości i zachowania (nadpobudliwość, zaburzenia nerwicowe, moczenie, agresja, nieśmiałość)

Profilaktyka i promocja zdrowia: 

zajęcia edukacyjno-warsztatowe, prelekcje dla rodziców i nauczycieli dotyczące: np. zdrowego stylu życia i wypoczynku dziecka, zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym, zaspokojeniu przez rodzinę najważniejszych potrzeb

Diagnoza:

 1. określenie zdolności i umiejętności poznawczych dzieci przedszkolnych
 2. diagnoza dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce
 3. diagnoza dzieci i młodzieży dyslekcyjnej

Terapia indywidualna:

 1. terapia logopedyczna
 2. terapia ogólnorozwojowa dzieci w wieku przedszkolnym
 3. terapia indywidualna dzieci i młodzieży ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi w wieku szkolnym
 4. terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami o charakterze dyslekcji rozwojowej

Doradztwo:

 1. dla uczniów (np. sposoby efektywnego uczenia się i organizacji czasu wolnego, informacje o wyborze szkoły i zawodu)
 2. da rodziców (np. wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych, doradztwo zawodowe)
 3. da nauczycieli (dot. prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych w klasie)

Logopedia:

 1. prowadzenie wykładów, pogadanek, prelekcje dla rodziców i nauczycieli dzieci przedszkolnych i szkolnych dot. wykrywania wad i zaburzeń mowy, czynników wpływających na prawidłowy rozwój mowy, czynników wpływających na prawidłowy rozwój mowy
 2. udostępnianie rodzicom i nauczycielom materiałów do ćwiczeń ortofonicznych
 3. prowadzenie logoterapii indywidualnej i grupowej
 4. współpraca z laryngologiem, ortodontą, pediatrą

Godziny i dni urzędowania:

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21408610

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno