Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powiatowy Zarząd Dróg

Adres:

Al. Reymonta 32
62-200 Gniezno

Adres e-mail:
pzd@powiat-gniezno.pl

Tel/Fax: 0 /prefix/ 61 428 19 20; 0 /prefix / 61 428 20 70, 0 /prefix / 61 424 07 55

Struktura organizacyjna:

 1. Dyrektor PZD - Jerzy Szczepański
 2. Zastępca Dyrektora PZD - Andrzej Szymański
 3. Zastępca Dyrektora PZD – Stanisław Dolaciński
 4. Główna Księgowa - Katarzyna Bigoszewska
 5. Dział Administracyjno - Finansowy
 6. Dział Techniczny
 7. Obwód Drogowy nr 1 w Gnieźnie
  Kierownik - Ryszard Ochramowicz
 8. Obwód Drogowy nr 2 w Kłecku
  Kierownik - Jerzy Ignaczak

Czas pracy jednostki:

 1. Poniedziałek - Piątek 7:00-15:00
 2. W okresie zimowym pełnione są dyżury

Zadania jednostki:

 1. wykonywanie robót inwestycyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających
 2. pełnienie funkcji inwestora
 3. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
 4. opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych
 5. realizacja zadań związanych z drogą
 6. koordynacja robót w pasie drogowym
 7. wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych
 8. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych
 9. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
 10. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników
 11. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg
 12. dokonanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
 13. przygotowanie infrastruktury drogowej do potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju
 14. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą
 15. utrzymanie zieleni przydrożnej w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów

Wykaz dróg
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21412146

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno