Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Adres:
Ul. Żwirki i Wigury 27
62-200 Gniezno
Tel. , fax(61) 426-14-22 lub (61)426-48-13
www.sosw.gniezno.org
e-mail: sosw1.gniezno@post.pl

Informacje ogólne
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie jest placówką , dla dzieci i młodzieży z umiarkowaną , znaczną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną W skład placówki wchodzą :
 • Szkoła Podstawowa
 • Gimnazjum
 • Internat
 • Zespoły rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym.
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie jest placówką wyspecjalizowaną w edukacji , rewalidacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym i głębokim. Obejmuje swoją opieką dzieci w wieku od 7 roku życia do ukończenia gimnazjum , nie dłużej jednak , jak do 21 roku życia , przy czym młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną – do ukończenia 24 roku życia.

Kadra kierownicza:
Dyrektor Ośrodka – mgr Kamilla Kropidłowska
Wicedyrektor / Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych – mgr Katarzyna Sobkowiak
Wicedyrektor ds. wychowawczych – mgr Anna Matysek

Podstawa prawna działania Ośrodka :
 • Orzeczenia UW założycielskiego Poznaniu KoiW założycielskiego dnia 28.02.1976. nr 0.1-5090/3/76
 • Aktu założycielskiego Nr 113/93 Kuratora Oświaty w Poznaniu w sprawie utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kłecku
 • Od 1 stycznia 1999r. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Powiatu Gnieźnieńskie-go. Organem prowadzącym jest Starosta Gnieźnieński, a nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
Procedura przyjmowania do ośrodka:
 • Wniosek rodziców o wydanie orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ( wraz z zaświadczeniem lekarskim)
 • Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Rodzice(prawni opiekunowie) składają wniosek o skierowanie do Ośrodka wraz orzeczeniem z Poradni w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20. We wniosku należy zaznaczyć, czy dziecko ma mieć zapewnione miejsce w Inter-nacie.
 • Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego wydaje skierowanie do placówki, po upewnieniu się o wolnym miejscu
 • Dyrektor placówki przyjmuje ucznia do placówki
Pracownicy pedagogiczni Ośrodka:
 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogów specjalnych,
 • logopedzi,
 • psycholog,
 • pedagog szkolny,
 • specjaliści gimnastyki korekcyjnej,
 • specjaliści arteterapii,
 • specjaliści terapii taktylnej,
 • specjaliści komunikacji alternatywnej Makaton,
 • specjaliści Integracji sensorycznej,
 • specjaliści terapii niedyrektywnej dzieci autystycznych,
Oferta edukacyjna:
Pracujemy metodami :
 • ośrodków zainteresowań,
 • stymulacji polisensorycznej,
 • W. Sherbourne,
 • Komputerowego wspomagania,
 • pedagogiki zabawy,
 • Knillów,
 • behawioralną,
 • F. Affolter,
 • komunikacji alternatywnej MAKATON
 • Treningu słuchowego metodą A. Tomatisa,
 • Samoregulacji zachowania EEG Biofeedback,
W szkole podstawowej i gimnazjum realizowana jest Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym, funkcjonują kola zainteresowań które rozwijają umiejętności i zdolności uczniów
 • kolo taneczno – ruchowe z elementami choreoterapii „ Dance”
 • kolo plastyczne
 • kolo fotograficzne
 • kolo ekologiczne „ Ekoludek”
 • kolo turystyczno – krajoznawcze „ Wielkopolski Styl”
 • kolo teatralne
Dysponujemy bazą specjalistycznych pomocy dydaktycznych :
 • komunikatory i oprogramowanie SYMWORD do komunikacji alternatywnej,
 • sprzęt do zabaw integracyjnych KLANZA,’
 • Salę Doświadczania Świata,
 • Salę do gimnastyki korekcyjnej,
 • Gabinet Integracji Sensorycznej,
 • Schodołazy do przemieszczania dzieci z trudnościami motorycznymi na terenie szkoły,
 • Samochód osobowy z platformą przystosowaną do przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich.
Internat
 • 3 osobowe pokoje ,
 • łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych,
 • stołówka ,
 • sale do zabaw i zajęć tematycznych.
Popołudnia w internacie wypełniają zajęcia rekreacyjno- sportowe i świetlicowe. Dzieci mają możliwość korzystania z wyjazdów na rajdy , wycieczki i biwaki.
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21351132

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno