Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2

Adres:

ul. Powstańców Wlkp. 16
62-200 Gniezno

Adres e-mail: sekretariat@sosw2.gniezno.pl
Tel. 424 57 11
Fax. 424 57 28

Dyrektor Ośrodka:

mgr Magdalena Wrzesińska

Podstawa prawna powołania jednostki:

Uchwała Nr 84/365/71 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie w sprawie przemianowania Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Gnieźnie w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gnieźnie.

Organem prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Organem sprawującym nadzór jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Zadania:

Celem działania jest nauka, szeroko pojęta rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym, ze spektrum autyzmu oraz przygotowanie do wybranego zawodu. Wszystkie te działania mają prowadzić do samodzielnego udziału naszych wychowanków w życiu społecznym.


Skład SOSW:

 1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 2. Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna (oddziały Gimnazjum do 31.08.2019)
 3. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 14 Specjalna (oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej do 31.08.2019)
 4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 5. Warsztaty Szkolne
 6. Internat

Pracownicy Ośrodka :

 1. wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna
 2. specjaliści zajęć rewalidacyjnych: gimnastyki korekcyjnej, logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i socjoterapeutycznych, integracji sensorycznej, arteterapii, treningu słuchowego Tomatisa, chreoterapii, muzykoterapii
 3. pedagog
 4. psycholog,
 5. pielęgniarka,
 6. specjaliści w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 7. doradcy zawodowi,
 8. terapeuci behawioralni,
 9. instruktor tańca.

  Warunki przyjęcia do placówki:

  1. Szkoła Podstawowa nr 14:

   1. orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
   2. odpis arkusza ocen z poprzedniej szkoły
   3. karta zdrowia ucznia
   4. opinia - informacja o uczniu z poprzedniej szkoły
   5. skierowane do placówek kształcenia specjalnego wystawione przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
   6. 1 zdjęcie

  2. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 14 Specjalna i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  1. orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
  2. podanie
  3. życiorys
  4. świadectwo ukończenia szkoły szczebla niższego
  5. zaświadczenie o egzaminie po szkole szczebla niższego
  6. zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu
  7. karta zdrowia ucznia
  8. skierowane do placówek kształcenia specjalnego wystawione przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
  9. 1 zdjęcie
  1. Internat
   1. skierowanie do internatu

  Kształcenie:

  1. Placówka organizuje kształcenia w oparciu o podstawy programowe i programy kształcenia ogólnego dostosowane do uczniów niepełnosprawnych.
  2. Placówka realizuje nauczanie języka angielskiego i informatyki.
  3. Branżowa Szkoła I stopnia kształci uczniów i zapewnia praktyczną naukę w następujących zawodach:
   1. ślusarz
   2. stolarz
   3. krawiec
   4. kucharz
   5. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
   6. Istnieje możliwość kształcenia w innych zawodach za zgodą dyrekcji placówki i przy samodzielnym zapewnieniu miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu.

  Dodatkowo:

  1. Ośrodek prowadzi działania na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez udział młodzieży w konkursach i zwodach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich
  2. Dzieci poszerzają swoje zainteresowania poprzez aktywny udział w działalności organizacji szkolnych:
   1. Szkolny Klub Sportowy
   2. Uczniowski Klub Sportowy KUSY
   3. Koło PCK
   4. Klub Europejski
   5. Koło Turystyczne KOCZOWNICY
   6. Koło Ekologiczne

  Współpraca:

  Dyrekcja i pracownicy Ośrodka współpracują z instytucjami działającymi na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym:

  1. Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  2. Warsztatami Terapii Zajęciowej,
  3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
  4. Polskim Towarzystwem Społeczno Sportowym „Sprawni Razem"
  5. Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno Kulturalne "Promyk"

  Warsztaty Szkolne współpracują z gnieźnieńskimi firmami, instytucjami oraz osobami prywatnymi świadcząc wysokiej klasy usługi w zakresie:

  1. krawiectwa (odzież robocza, pościele, ręczniki, itp.)
  2. malarstwa ( kompleksowe malowanie obiektów przemysłowych, nietypowe prace malarskie)
  3. ślusarstwa ( konstrukcje stalowe nośne, parkany ogrodzenia, precyzyjne prace ślusarskie)
  4. stolarstwa ( meble szkolne, biurowe, kuchnie, zestawy salonowe, stolarka okienna, drzwiowa, elementy małej architektury ogrodowej.
  5. Warsztaty Szkolne gwarantują przystępne ceny i wysoką jakość usług.

  Godziny i dni urzędowania:
  poniedziałek - piątek godz. 7.00 - 15.30

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21398520

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno