Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Schronisko Młodzieżowe w Gnieźnie

Adres:

ul. Pocztowa
62-200 Gniezno

Tel.  426-27-80
Fax. 426-27-80

Dyrektor placówki:

 • Krzysztof Wójcicki

Schronisko działa z mocy: 

 1. ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty Art. 2 pkt. 3
 2. Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 29 stycznia 1987r. W sprawie organizacji i działalności szkolnych schronisk młodzieżowych
 3. Schronisko jest bezpośrednio podległe Kuratorium Oświaty w Poznaniu, a obsługę finansową prowadzi Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gnieźnie.

Zadania i nazwa:

Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gnieźnie, zwanego dalej schroniskiem jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo turystycznej. Nazwa schroniska brzmi: "Szkolne Schronisko Młodzieżowe". Siedzibą schroniska jest miasto Gniezno. Organem prowadzącym jest Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego.


Organy Schroniska:

Schroniskiem kieruje i odpowiada za nie kierownik schroniska. Kierownik schroniska kieruje i odpowiada za nie według szczegółowego zakresu kompetencji.


Organizacja Schroniska:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest schroniskiem stałym, czynnym cały rok kalendarzowy. Schronisko dysponuje :

 1. 2 pokojami 13 osobowymi,
 2. 3 pokojami 12 osobowymi,
 3. 2 pokojami 2 osobowymi,
 4. 2 pokojami 4 osobowymi,
 5. 1 pokojem 3 osobowym.

W okresie od kwietnia do końca października każdego roku kierownik schroniska w miarę możliwości może organizować zastępcze miejsca noclegowe. Przyjmowanie osób w schronisku trwa od godz. 1700 do godz. 2100.Doba w schronisku trwa od godz.1700 do godz. 1000 dnia następnego. Schronisko dodatkowo posiada:

 1. 1 toaletę męską
 2. 1 toaletę damską
 3. jadalnię ze świetlicą oraz sprzętem RTV
 4. kuchnię samoobsługową w pełni wyposażoną
 5. przechowalnię bagażu i sprzętu turystycznego

Sprawy organizacyjno  finansowe

Rezerwacją miejsc noclegowych zajmuje się kierownik schroniska. Pod nieobecność kierownika schroniska, rezerwację miejsc noclegowych przyjmuje każdy pracownik schroniska. Prawa i obowiązki osób korzystających ze schroniska określa regulamin schroniska. W schronisku znajduje się: książka życzeń, skarg i zażaleń, kronika schroniska. Za usługi świadczone przez schronisko pobierane są opłaty. Wysokość opłat w porozumieniu z organem prowadzącym określa kierownik schroniska. Ceny w schronisku kształtują się od 10 zł. do 28 zł. Schronisko współdziała i współpracuje z PTSM, SZS, PTTK, biurami podróży

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21417979

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno