Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Charakterystyka poszczególnych atrakcji na trasie szlaku


Wśród kilkudziesięciu szlaków przebiegających przez nasz kraj, Szlak Piastowski zajmuje szczególne miejsce. Jego unikalność polega na zgromadzonych wzdłuż jego przebiegu zabytków kultury materialnej, od zarania naszej państwowości, aż po czasy współczesne. Łączy dwie historyczne dzielnice Polski: " Maior Polonia"- Wielką Polskę i Kujawy. Na tych ziemiach w połowie X w rodziła się polska państwowość, tutaj powstały grody, które odegrały decydującą rolę w pierwszych latach monarchii wczesnopiastowskiej. W regestrze Mieszka I, "Dagome iudex", z 992 roku występuje pod nazwą Schinesge - Księstwo Gniexnieńskie. W latach 60 XX wieku przystąpiono do zagospodarowania Szlaku, a na terenie Kujaw zostaje on oznakowany stylizowanym orłem piastowskim.

Trasa przebiegu szlaku rysuje charakterystyczną ósemkę i biegnie z Poznania przez Pobiedziska, Ostrów Lednicki, Gniezno, Rogowo, Gąsawę, Biskupin, Wenecję, Żnin, Lubostroń, Pakość, Kościelec Kujawski, Inowrocław, Kruszwicę, Strzelno, Kwieciszewo, Wylatowo, Mogilno, Trzemeszno, Orchowo, Witkowo, Grzybowo, Wrześnię, Neklę, Giecz, Gułtowy, Swarzędz i Poznań.
Bogactwo zabytków, z różnych epok historycznych, urozmaicony krajobraz, bogactwo flory i fauny oraz liczne akweny wodne / rzeki i jeziora/ zachęcają do odwiedzenia tego regionu. Dobrze rozwinięta baza hotelowa / schroniska i prężnie rozwijająca się agroturystyka/ ułatwią podróż w czasie i przestrzeni.

Poznań - gród nad Wartą, który odegrał znaczącą rolę w procesie kształtowania się polskiej państwowości. Tutaj w roku 968 powstaje pierwsze biskupstwo- misyjne na ziemiach polskich, z biskupem Jordanem.
Najstarsza część miasta to Ostrów Tumski, położony w widłach rzek Warty i Cybiny. Katedra gotycka, pw św. Piotra i Pawła z domniemanymi grobami dwóch pierwszych władców Polski: Mieszka I i Bolesława Chrobrego, pozostałość misy chrzcielnej i Złotej Kaplicy" z pomnikiem wspomnianych władców, nagrobki biskupów. W pobliżu katedry kaplica NMP, w której sąsiedztwie odkryto relikty pallatium książęce z kaplicą.
Na rynku Starego Miasta renesansowy ratusz, wg projektu Jana Baptisto di Quadro, z loggiami , zegarem i charakterystycznymi dla Poznania " koziołkami", Waga Miejska, pałace Działyńskich i Mielżyńskich oraz rekonstruowany zamek Przemysła II, na Górze Przemysława. Nieopodal rynku barokowy kościół farny, z transeptem.
Poznań miasto z licznymi muzeami, bogatym życiem kulturalnym i licznymi wyższymi uczelniami. Nad sztucznym zbiornikiem wodnym, kościół pw św. Jana Jerozolimskiego, z roku 1185, będący najstarszą budowlą romańską w Polsce, wzniesioną z cegły. Kościół św. Wojciecha, z kryptą zasłużonych Wielkopolan.

Wierzenica - wieś nad rzeką Główną, własność Augusta Cieszkowskiego- wybitnego filozofa, autora 6 tomowego dzieła Ojcze Nasz. Gościem filozofa był polski poeta Zygmunt Krasiński. W drewnianym kościele grobowiec Cieszkowskich.

Uzarzewo - pałac rodziny Żychlińskich, zbudowany w latach 1860- 1865 w otoczeniu parku, z okazami drzew / platan, modrzew/. Obecnie w pałacu mieści się Muzeum Łowiectwa i Myślistwa, w dawnej stajni " ostoja zwierząt" i bogate zbiory ptactwa.

Pobiedziska - nazwa pochodzi od słowa " pobieda"- zwycięstwo. Źródła podają, że w pobliżu dzisiejszego miasteczka książe Kazimierz Odnowiciel stłumił " bunt Masława". W pobliżu rynku jednonawowy kościół gotycki. W murze zewnętrznym około 1000 otworów ogniowych / najwięcej w Wielkopolsce oraz pomnik Powstańców Wielkopolskich. W Polskiej Wsi prywatne Liceum prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Sacre Coure.

Moraczewo - na wzgórze przy głównej drodze 3 wiatraki kożlaki i zagroda młynarza. W pobliżu pozostałość grodziska wczesnośredniowiecznego, który mógł pełnić zwierzchnią władzę wojskową nad sąsiednim Ostrowem Lednickim.

Ostrów Lednicki - wyspa na jeziorze Lednickim z ruinami pallatium książęcego z kaplicą w kształcie krzyża greckiego, w którym odkryto dwa baseny chrzcielne. Kaplica wzorowana na podobnej budowli z Rawenny, ślad powszechnej akcji chrzcielnej oraz ruiny kościoła grodowego z przełomu X i XI wieku, z dwoma grobami romańskimi w nawie. Budowle preromańskie, wzniesione z kamienia polnego, połączonego zaprawą wapienną. Na tzw. Małym Skansenie wiatrak- koźlak, z 1585 roku, z Gryżyny k. Kościana oraz Muzeum- skarbczyk.
W dawnej stodole muzeum ze zbiorami militariów z połowy XI wieku, lódż- dłubanka oraz relikty mostu wschodniego, tzw " gnieźnieńskiego', zbudowanego w latach 964- 966, który z mostem zachodnim łączyły wyspę z lądem stałym.

Wielkopolski Park Etnograficzny- na powierzchni 20 ha powstanie około 80 obiektów wiejskich, pochodzących z terenu Wielkopolski i Pałuk.Wśród już istniejących obiektów spotykamy min: kuźnię, zagrody chłopskie, karczma, drewniany kościół z Wartkowic, zagroda olenderska, młyn wodny, wiatraki - koźlak, paltrak i holender.
Kaplica z Otłoczyna k Aleksandrowa Kuj. Murowany dwór polski ze Studzieńca k. Rogoźna i dwie murowane oficyny z Łomnicy k. Zbąszynia.

Imiołki - na brzegu jeziora Lednickiego, z inicjatywy oo Dominikanów z Poznania, w roku 1997 , na sztucznym wzniesieniu ustawiono metalową rybę,symbolizująca Chrystusa / łac. ICHTYS - Jezus Chrystus Syn Boży Zbawiciel / . Brama nazwana Bramą III Tysiąclecia, jest corocznie miejscem spotkań młodzieży, z całej Polski i krajów sąsiednich. W roku 2004 zorganizowano pierwsze spotkanie seniorów.

Łubowo - wieś przy drodze w kierunku Gniezna, drewniany kościół z XVII w , z drewnianą wieżą i rokokowym wyposażeniem wnętrza.

Gniezno - Pierwsza Stolica Polski, Miasto Świętego Wojciecha, położone na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej, na siedmiu wzgórzach. Wzgórze Lecha, Góra Królewska staje się miejscem powstania grodu księżęcego i trzech podgrodzi, który staje się centrum powstającego państwa polskiego. W roku 970 powstaje pierwsza świątynia, określana mianem " Matka Polskich Katedr". Tuż za jej murami zostaje pochowana żona Mieszka I, a w roku 999, w ołtarzu świątyni zostaje złożone ciało pierwszego polskiego świętego- Wojciecha. W roku 1000 do Gniezna przybywa Cesarz Niemiec Otton III Rudy, oddać cześć swojemu przyjacielowi - św. Wojciechowi i spotkać się z Bolesłąwem Chrobrym. Na odbywającym się Synodzie kościoła polskiego zostaje powołana do życia pierwsza na naszych ziemiach Stolica Arcybiskupia, w Gnieźnie z biskupstwami w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Pierwszym Arcybiskupem zostaje brat św. Wojciecha - Radzim Gaudenty. W 1025 roku katedra staje się miejscem koronacji pierwszego króla Polski - Bolesława Chrobrego i jego syna Mieszka II. Gniezno było świadkiem koronacji 5 pierwszych królów Polski.
Katedra pw. Wniebowzięcia NMP, Sanktuarium św. Wojciecha, w głównym zrębie gotycka , w podziemiach zachowane relikty wcześniejszych budowli, pozostałość ogniska wiciowego i groby romańskie. Pod nawą południową nekropolia Prymasów Polski. Najcenniejszy zabytek katedry to słynne romańskie " Drzwi Gnieźnieńskie" wykonane w IV ćwierci wieku XII, nazywane " Klejnotem Królestwa". Na 18 scenach przedstawiono życie św. Wojciecha, od narodzin do złożenia w grobie w Gnieźnie. Nad drzwiami ozdobny portal, z tympanonem przedstawiającym scenę " Sądu Ostatecznego' W prezbiterium katedry trumienka relikwiarz św. Wojciecha, wykonana w roku 1662 przez Piotra van der Renena, z fundacji bp Pilichowicza, podtrzymywana przez 6 orłów i 4 figury przedstawicieli stanów polskich. Relikwiarz otacza konfesja wzorowana na konfesji św. Piotra z Rzymu- Brniniego. Spiralne kolumny i lambrekiny, wszystko pokryte 24 karatowym złotem oraz tumba sw. Wojciecha nakryta płytą marmurową, z postacią świętego, herbem Poraj i dwoma psami. Płyta wykonana przez Hansa Brandta. Ołtarz posoborowy, poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w roku 1997. Ołtarz wykonany przez Heinricha Gerharda Buckera, z dwoma pozłacanymi płytami, z przedstawieniami 16 scen z życia Jezusa Chrystusa i Matki Boskiej. Pod chórem muzycznym płyta nagrobna arcybiskupa Zbigniewa Oleśnickiego, dłuta Wita Stwosza. Przy katedrze pomnik Bolesława Chrobrego, kościół św. Jerzego z wątkami muru romańskiego / pozostałość zamku książęcego/, w zabudowaniach kanonii arcbp. Teodora Potockiego Muzeum Archidiecezjalne, ze skarbami gnieźnieńskiej katedry / kielich św. Wojciecha, pierścienie arcybiskupów i relikwiarze/ oraz Archiwum Archidiecezjalne z zabytkami piśmiennictwa / pergaminy, starodruki i księgi liturgiczne/. Przy ulicy J. Laskiego Pałac Arcybiskupów wg projektu F. Schinkla/
Na Wzgórzu Świętojańskim jednonawowy gotycki kościół pw św. Jana Chrzciciela, z połowy XIV w, określany jako 3 N / najmniejszy, najstarszy i najpiękniejszy/. W prezbiterium polichromia wykonana metodą " all secco" ze scenami z życia Matki Boskiej, Jezusa Chrystusa i św. Jana Chrzciciela, na sklepieniu 17 głów proroków i królów, krzyże bożogrobców oraz symbole, takie jak: obżarstwo, pycha, macierzyństwo i wiarołomstwo. Przy ul. Parnej kościół pw św. Trójcy, z połowy XV w. We wnętrzu kościoła ambona w kształcie łodzi, z rozpostartym żaglem, obraz Św. Rodzina przy wieczerzy. Na skwerze przy kościele garnizonowym pomnik św. Wojciecha, poświecony w roku 1997 przez Papieża Jana Pawła II. Atrakcją turystyczną Gniezna jest niewątpliwie czynna kolejka wąskotorowa, kursująca na trasie Gniezno- Anastazewo.

Pałuki - przekraczając most na rzece Wełnie wjeżdżamy na teren województwa kujawsko-pomorskiego. W okolicach Rogowa szlak wkracza na Pałuki, historyczną dzielnicę wchodzącą w skład Wielkopolski. Kraina o powierzchni 2 000 km z dużą ilością jezior / ok. 130/ i rzek. Stolicą Pałuk jest miasto Żnin, które miał założyć starszy brat św. Wojciecha- Sobiebór Sławnikowicz.

Rogowo - duża wieś leżąca na przesmyku jezior: Zioło i Rogowskiego. Jan Długosz pisał "w miejscu gdzie rzeka Wełna łączy jezioro Zioło z jeziorem Rogowskim. rozpoczynają się Pałuki". We wsi zabytkowy eklektyczny kościół, z XIX w, p.w. św. Doroty. W rynku głaz - pomnik poświęcony lotnikom - ofiarom katastrof lotniczych. 3 km od wsi miejscowość Rzym, gdzie w przeszłości stała karczma " Rzym", w której bies zażądał od Pana Twardowskiego duszy.

Marcinkowo Górne - na skraju wsi pomnik księcia krakowsko- sandomierskiego Leszka Białego, który w tym miejscu zginął z rąk wojów księcia pomorskiego Świętopełka, w roku 1227, w trakcie zjazdu książąt w Gąsawie. Pierwszy pomnik odsłonięte w roku 1927, zniszczony przez Niemców, ponownie odsłonięty w roku 1973. W parku dworek z I połowy XVIII wieku.

Gąsawa - wieś, miejsce zjazdu książąt w 1227, w rynku kościół, pw św. Mikołaja, z roku 1647, w 1818 dobudowano kaplicę murowaną- otynkowaną, w kształcie rotundy. Wewnątrz kościoła polichromia wykonana przez Drapiewskich ,W XVIII wieku do Gąsawy przeniesiono Akademię Lubrańskiego z Poznania.
Biskupia - 2 km od Gąsawy, na półwyspie jeziora Biskupińskiego osada obronna ludów kultury łużyckiej, założona ok. roku 740 pnę. Na pierwotnej wyspie powstała osada, którą w czasie pełni rozkwitu zamieszkiwało od 900 do 1200 osób. Wyspa otoczona falochronem / ok. 30000 pali drewnianych wbitych w dno jeziora pod kątem 45%, wał drewniany o wysokości 6 m. wypełniony kamieniami i piaskiem. Brama wjazdowa, wewnątrz osady ulica okrężna i ulice poprzeczne, wzdłuż których usytuowano 13 rzędów domów, zbudowanych metodą sumikowo- łątkową. Ludność zajmowała się uprawą roli, hodowlą, rybołóstwem, myślistwem i zbieractwem. Osada odkryta w 1933 roku przez Walentego Szwajcera. Obecnie rekonstrukcja osady, muzeum i zagroda zwierząt. Co roku w miesiącu wrześniu Muzeum w Biskupinie staje się miejscem festynów archeologicznych.

Wenecja - wieś nad jeziorami:Biskupińskim, Weneckim , Skrzynką i rzeczką Gąsawką. Ruiny zamku, z połowy XIV wieku, należącego do Mikołaja Nałęcza, zw. " Diabłem Weneckim" Pierwotnie zamek otoczony czterema narożnymi bastejami, potężnymi murami i fosą wypełnioną wodą, miał chronić Wielkopolskę przed najazdami krzyżackimi. W roku 1972 otwarto w Wenecji Muzeum Kolejki Wąskotorowej, w którym zgromadzono parowozy, wagony z lat 1890 do 1960, zwrotnice, znaki kolejowe, rogatka i wyposażenie stacji kolejowej. Na miejscowym cmentarzu mogiła Walentego Szwajcera- odkrywcy Biskupina.

Żnin - stolica Pałuk, miasto położone nad jeziorami: Żnińskim Dużym i Małym oraz rzeką Gąsawką. W rynku baszta- pozostałość Ratusza, dzisiaj ekspozycja muzeum etnograficznego, regionu Pałuk. W budynku Magistratu Muzeum, z bogatą kolekcją maszyn i urządzeń drukarskich oraz salą, w której organizowane są wystawy twórców Pałuk. Nieopodal Rynku kamienica z nr 8- miejsce urodzin braci: Jędrzeja i Jana Śniadeckich-wybitnych polskich uczonych XIX wieku. Zabytkowy- gotycki kościół św.Floriana, naprzeciwko Sufragania- siedziba Muzeum sztuki sakralnej. Stacja początkowa kolei wąskotorowej, od 1894 roku kursującej na trasie Żnin- Wenecja- Biskupin- Rzym- Ośno, obecnie jako atrakcja turystyczna kursuje na linii Żnin- Gąsawa

Żnin Góra - jednonawowy gotycki kościół z początków XIV wieku. 3 km na pn. Januszkowo, gdzie urodził się poeta doby Odrodzenia- Klemens Janicki- uhonorowany przez Papieża wieńcem laurowym.

Lubostroń - w parku zabytkowy pałac, zbudowany w roku 1800 przez Fryderyka Skórzewskiego, wg projektu Aleksandra Zawadzkiego. Budowla wzorowana na sławnej ' Villi Capra" Palladiego. Centrum budowli stanowi okrągła sala, nakryta kopułą z figurą Atlasa dźwigającego kulę ziemską. Fronton pałacu stanowi podwójny portyk z czterema kolumnami jońskimi, z sentencją łacińską - " sobie, przyjaciołom i potomnym'y Sala 7 centralna- rotunda- z posadzką wykonaną min z drewna róży, ozdobioną pośrodku herbami _ Polski i Litwy. Na ścianach 4 płaskorzeźby, wykonane przez A. Fr. Smuglewiczów ze scenami z historii Kujaw: " Bitwa pod Piewcami". " Spotkanie królowej Polski Jadwigi z Wielkim Mistrzem Zakonu Krzyżackiego w Inowrocławiu", " Bitwa pod Koronowem" i " Fryderyk l podpisuje zgodę na budowę kanału Wisła- Warta'. W pałacu gościli Stefan Garczyński, Adam Mickiewicz i Wincenty Poi. Obok pałacu klasycystyczna oficyna i zabudowania dworskie / stajnia, wozownia/. Na zach pasmo pagórków morenowych, zwane Jabłowskimi Górami.

Barcin - miasto na granicy Pałuk i Kujaw. Kościół neoromański, z początku XX w. Wzgórze, na którym wg tradycji modlił się biskup praski Wojciech, udając się na wyprawę misyjną do Prusów.

Kujawy - historyczna dzielnica Polski, dzielą się na " Kujawy czarne" i " Białe- zw. Garbatymi". Określenia pochodzą od jakości gleb. Bogactwem tej krainy są duże złoża wapnia i znaczące zasoby soli kamiennej.

Pakość - miasto nad Notecią, w rynnie jezior: Pakoskiego i Mielno. Kościół pw wezwaniem św. Bonawentury, wielokrotnie przebudowywany, z kaplicą Matki Boskiej Pakoskiej. Nad wejściem do kaplicy obraz Bartłomieja Strobla " Adoracja Madonny'. W zakrystii relikwiarz drzewa krzyża Męki Pańskiej / największy tego typu relikwiarz na ziemiach polskixch/. Od 1628 w Pakości znajduje się jedyna w Wielkopolsce i na Kujawach kalwaria. Składa się z 25 kaplic wzorowanych na Kalwarii Zebrzydowskiej. Przy kaplicy Wniebowstąpienia wspólna mogiła 97 konfederatów barskich poległych w potyczce z Kozakami. Na wzgórzu kalwaryjskim kaplica " Ukrzyżowania" z wizerunkiem Golgoty, w ołtarzu. Kościołem i kalwaria opiekują się oo Franciszkanie- reformaci.

Kościelec Kujawski - wieś z romańskim kościołem, zbudowanym na przełomie XII i XIII wieku, jako jeden z pierwszych wiejskich kościołów romańskich na ziemiach polskich. W ołtarzu głównym kopia obrazu Rafaela " Przemienienie Pańskie'. W XVI w, włoski architekt Jan Quadro buduje renesansową kaplicę Kościeleckich, z podwójnym nagrobkiem i herbami szlacheckimi. Kaplica zwieńczona attyką. Po przeciwnej stronie neorenesansowa kaplica, będąca kopią kaplicy Kościeleckich. W parku krajobrazowym pałac, z początku XIX wieku, w typie neorenesansowej wilii.

Inowrocław - stolica Kujaw Zach., w historii stolica księstwa i województwa inowrocławskiego. Miasto położone na bogatych złożach soli kamiennej / ok. 2 mld ton/ Na Białej Górze kościół romański pw NMP, z XII wieku, z dwoma prostokątnymi wieżami, z surowym wnętrzem, kościół pw św. Mikołaja, który w roku 1397 był miejscem spotkania królowej Polski św. Jadwigi z Mistrzem Zakonu Krzyżackiego, neoromański kościół pw. Zwiastowania NMP, z końca XIX wieku, z 76 m. wieżą i sceną " Pokłonu Trzech Króli" w tympanonie. Od 1875 roku Inowrocław staje się miastem- uzdrowiskiem. W parku zdrojowym zbudowano tężnie, wykorzystujące miejscowe złoża soli. Atrakcją miasta jest Muzeum im. Jana Kasprowicza, urodzonego w Szymborzu.

Kruszwica- miasto nad Gopłem, największym jeziorem Pojezierza Gnieźnieńskiego, historyczny gród związany z początkami polskiej państwowości. Na półwyspie Rzępowskim 32 metrowa wieża, pozostałość zamku z czasów Kazimierza Wielkiego, nazywana " Mysią Wieżą". Legenda o okrutnym księciu Popielu, którego zjadły myszy. W roku 1096 zniszczona przez wojska Władysława Hermana, a w 1271 na rozkaz księcia Bolesława Pobożnego. Kolegiata romańska pw. św św Piotra i Pawia, zbudowany w latach 1120-1140. Jeden z najlepiej zachowanych kościołów romańskich w Polsce. Bazylika trójnawowa, z pięcioma absydami, w kształcie półwalców nakrytych półstożkami. We wnętrzu strop płaski- drewniany, hemisferyczne sklepienia w prezbiterium i absydach. Hemisferyczne- niebiańskie lub ziemskie. Nad wejściami portale, wsparte na kolumnach z prostokątnymi kapitelami. Na murach zewnętrznych tajemnicze znaki, min " wirujący krzyż". W rynku kościół pw św. Teresy, w kształcie krzyża greckiego, nakrytego kopułą.

Strzelno - miasto, położone na Kujawach Białych, związane z legendą o Św. Wojciechu, który udawał się na wybrzeże Bałtyku.
Na Wzgórzu św. Wojciecha dwie budowle sakralne: rotunda św. Prokopa- najbardziej tajemniczy obiekt na Szlaku Piastowskim, nieznana data powstania kościoła . Rotunda z kwadratowym prezbiterium, cylindryczną wieżą i dwoma absydami. We wnętrzu romański ołtarz i od zachodu empora, z romańską kolumną, tworzącą biforium oraz grób fundatora kościoła. Kościół pw św. Trójcy, z barokową fasadą zachodnią. Kościół trójnawowy z transeptem / nawą poprzeczną/ i kaplicami: św. Barbary, Norberta i Restytuta.
Najcenniejszy zabytek, to słynne romańskie kolumny, odkryte w 1946 roku. Dwie z rzeźbą figuralną, przedstawiającą postacie ludzkie, symbolizujące cnoty, zalety oraz wady i przywary ludzkie J jedna ze spiralnym żłobkowaniem i druga z pozostałością polichromii.
W transepcie Chrystus Ukrzyżowany, w otoczeniu apostołów i proroków oraz kilkaset relikwii. Wliitieńczeniu ołtarza Chrystus Zmartwychwstały , a w antepedium Grób 7 ChrystusaJPrzed kościołem grupa głazów z rappakiwi ze śladami warsztatu l-o kamieniarSKiego. Pomiędzy kościołami zabudowania klasztoru Norbertanek, ' sprowadzonych do Strzel na w II poi Xli wieku.
W rynku, na jednej z kamienic tablica poświęcona wybitnemu fizykowi amerykańskiemu Albertowi Abrahamowi Michelsonowi, urodzonemu w Strzelnie.

Kwieciszewo - wieś nad Notecią Zach, przez którą przebiega granica historyczna, sj oddzielająca Wielkopolskę od Kujaw. Gotycki kościół, z żeliwną tablicą upamiętniającą " Wiktorię Wiedeńską" króla Jana III Sobieskiego.

Mogilno - miasto, którego nazwa wywodzi się od mogiły, położone nad jeziorem Mogileńskim i Wiecanowskim. Podłużny rynek, nad brzegiem jeziora Mogileńskiego kościół pw. św. Jana Ewangelisty i zabudowania klasztorne oo benedyktynów, sprowadzonych w roku 1065 przez króla Bolesława Śmiałego. Kościół przebudowywany w różnych okresach, w podziemiach krypta wschodnia i zachodnia. W krypcie wschodniej ołtarz romański, z orginalną mensą, w pobliżu ołtarza, w grobie opata znaleziono naczynie liturgiczne, zw. akwamanillą, z XII w. W nawach bocznych kościoła jedyne w Wielkopolsce sklepienia kryształowe/W ołtarzu obraz Matki Bożej, w typie Śnieżnej, na f chórze muzycznym sceny z życia króla Bolesława Śmiałego i Św. Stanisława. L W wirydarzu klasztoru studzienka z XI wieku, o głębokości 8 m. . W pobliżu rynku gotycki kościół św. Jakuba Starszego- Apostoła, patrona pielgrzymów. Na miejscowym cmentarzu mauzoleum ks. Piotra Wawrzyniaka- polskiego patrioty, nazywanego przez Prusaków " Polskim królem", w pobliżu grób pani Salomei Glemp- matki Prymasa Józefa Glempa.

Wylałowo - wieś nad jeziorem Szydłowskim, na wzgórzu jedyny w Wielkopolsce trójnawowy kościół drewniany. Na polu miejscowego rolnika w miesiącu czerwcu można obserwować piktogramy, pojawiające się w zbożu. Powstawanie ich nie jest dotychczas naukowo wyjaśnione.

Trzemeszno - miasto nad jeziorem Trzemeszeńskim i Popielewskim, związane z postacią św. Wojciecha. Zgodnie z tradycją ciało męczennika po wykupieniu przez Bolesława Chrobrego spoczywało w Trzemesznie, a następnie przeniesiono je do katedry gnieźnieńskiej. Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP, przebudowana w stylu barokowym w XVIII wieku przez opata Michała Kościeszę Kosmowskiego, nakryta kopułą na wysokim bębnie. Wokół kolistej nawy głównej biegnie wieniec 8 kaplic. W centrum bazyliki symboliczny grób św. Wojciecha, a na sklepieniu sceny ze Starego i Nowego.
W prezbiterium ołtarz, z obrazem Zofii Wilińskiej- Wniebowzięcie NMP, płaskorzeźbami 4 Ojców Kościoła Zachodniego. W nawie głównej płaskorzeźby proroków: Izajasza, Ezechiela, Jeremiasza i Nalana napominającego króla Dawida. W pobliżu kościoła dawny Alumnat, z herbami Polski, Litwy i ostatniego króla- Stanisława Augusta Poniatowskiego. W rynku pomnik Jana Kilińskiego- bohatera Insurekcji Kościuszkowskiej w Warszawie, a urodzonego w Trzemesznie. Zabudowania dawnego szpitala św. Łazarza. Obok kościoła nieistniejące już zabudowania klasztoru oo Augustianów, sprowadzonych do miasta, w XII wieku, przez księcia Bolesława III Krzywoustego.

Orchowo - wieś nad jeziorem Orchowskim, poewangelicki kościół parafialny, przy drewnianym kościele pw. Wszystkich Świętych grób powstańca z 1863 roku.

Witkowo - miasto w powiecie gnieźnieńskim. W początkach XV wieku funkcje proboszcza pełnił późniejszy Arcybiskup Gnieźnieński Wincenty Kot, który opiekował się i wychowywał synów polskiego króla Władysława Jagiełły.
Grzybowo - wieś nad Strugą, z drewnianym kościołem z XVIII wieku i kaplicą grobową. rodziny Lutomskich, z połowy XX w, w kształcie rotundy. Nad brzegiem Strugi dobrze C^ zachowane grodzisko, o średnicy 220 m., z wałami o wysokości l Om. Grodzisko o dużym znaczeniu na przełomie IX i X w. W czasie prac archeologicznych znaleziono część skarbu arabskiego.

Września - miasto nad Wrześnicą, znane ze strajku szkolnego w obronie języka polskiego, -j 2 maja 1848 roku pod miastem doszło do krwawej potyczki kosynierów polskich z Ł-' wojskami pruskimi. W centrum Muzeum kosynierów, strajku szkolnego i grodziska w \ Grzybowie.

Nekla - miasto na Równinie Wrzesińskiej. Neoromański kościół pw św. Andrzeja, na fasadzie grupa pasyjna, w ołtarzu Koronacja MB. Eklektyczny pałac z parkiem krajobrazowym.

Giecz - wieś nad Moskawą. Za czasów Bolesława Chrobrego jeden z ważniejszych grodów państwa polskiego. W centrum wsi romański kościół Wniebowzięcia NMP. W prezbiterium kamienna mensa ołtarzowa. Pod posadzką relikty wcześniejszych budowli z XI w. Na skraju wsi grodzisko otoczone wałem drewniano- ziemnym, z ławą kamienną. Nieukończone pallatium książęce z kaplicą / wzorowane na Ostrowie Lednickim/, budową nie ukończono z powodu najazdu księcia czeskiego Brzetysława, w 1038 roku. W czasie prac archeologicznych odkryto fundamenty kościoła z X/XI wieku, z dwu wieżową fasadą i kryptą relikwiarzową. Kościół drewniany pw św. Jana Chrzciciela, z trzema ołtarzami rokokowymi.

Gultowy - we wsi szachulcowy kościół św. Kazimierza, z XVIII wieku. Barokowo-klasycystyczny pałac Bnińskich, z dwukondygnacyjną salą balową.

Swarzędz - miasto w pobliżu Poznania, nazywane stolicą stolarzy. Skansen pszczelarski, w którym zgromadzono około 220 egzemplarzy uli, barci, typu leżaki, stojaki i bogata kolekcja uli figuralnych.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 23-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21130198

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno