Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Stado ogierów w Gnieźnie


Państwowe Stado Ogierów w Gnieźnie
ul. Kłeckoska 14
62 – 200 Gniezno
tel. (061) 426 22 11

HISTORIA I STAN OBECNY 

Stado Ogierów w Gnieźnie zostało założone w 1885 roku przez władze pruskie w celu pokrycia zapotrzebowania na wartościowe reproduktory na terenie Wielkopolski.

W pierwszym roku działalności w Stadzie znajdowało się 148 ogierów w tym 2 ogiery pełnej krwi, 61 ogierów wschodniopruskich, 54 ogiery hanowerskie, 22 oldenburskie, 8 perszeronow i 1 cleydesdale. Od kwietnia 1885 roku do 1911 roku Stadem kierował oddelegowany ze Stada Ogierów w Celle rtm. Kieckbusch. W 1911 roku nowym kierownikiem Stada zostaje Reinersdorf, który w 1918 roku razem z niemiecką załogą opuszcza Gniezno. Stado w Gnieźnie zostaje przejęte przez władze polskie a kolejnymi dyrektorami zostają: Kazimierz Prądzyński – pełnił funkcję do kwietnia 1928 roku, Edward Land – pełnił funkcję do 1933 roku i mjr Tadeusz Korbel – pełnił funkcję do 1939 roku.

W tym okresie prowadziło się konsekwentną politykę wyrównania pogłowia i usuwania koni zimnokrwistych, które wyeliminowano z Państwowego Stada Ogierów w 1938 roku w związku z przekazaniem do Państwowego Stada Ogierów Stargard Gdański obsługi powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, szubińskiego i wyrzyskiego. Wzrasta również zainteresowanie hodowlą koni szlachetnych w związku ze wzmożonym zapotrzebowaniem na konie remontowe dla wojska.

W latach 1939 – 1945 Stado pozostaje pod zarządem niemieckich władz i prowadzi działalność na obszarze podobnym do okresu przedwojennego. Sprowadziło się w tym czasie dużo ogierów, trakenskich, wschodniopruskich, hanowerskich. Po wyzwoleniu kierownictwo Stada obejmuje inż. Andrzej Prądzyński następnie od 1945 do 1950 roku Bronisław Walicki.

W 1950 roku dyrektorem zostaje inż. Czesław Matławski, który pełni tę funkcję do 1992 roku. W bardzo krótkim czasie po wojnie udaje się odbudować stan liczebny ogierów, który w 1945 roku wynosi 61 sztuk, w 1949 roku 156 sztuk, a w 1957 roku 236 sztuk. Wpływ Stada Ogierów w Gnieźnie na hodowle terenową jest ogromny, o czym świadczy fakt, że od 1945 do 1985 roku zalicencjonowano w terenie 573 ogiery po ojcach z Państwowego Stada Ogierów i około 6.000 klaczy.

W lutym 1955 roku na mocy Uchwały Nr 124/55 Prezydium Rządu powstaje Wielkopolski Ośrodek Hodowli Koni, co było w znacznej mierze wynikiem działalności hodowlanej Państwowego stada Ogierów w Gnieźnie. Od chwili powstania do czasów obecnych Ośrodek ten leży w centrum uwagi PSO Gniezno w ścisłej współpracy z Poznańskim a od 1981 roku Wielkopolskim Związkiem Hodowców Koni.

Stado Ogierów w Gnieźnie w chwili obecnej prowadzi działalność hodowlaną na terenie województwa wielkopolskiego. Stan liczebny ogierów utrzymuje się w granicach 80 ogierów, głównie są to ogiery rasy wielkopolskiej. Od 1992 roku administratorem Stada jest inż. Andrzej Matławski.

Od kwietnia 1993 roku Stado Ogierów Skarbu Państwa w Gnieźnie zostało włączone do zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

KIERUNEK DZIAŁALNOŚCI

Podstawowym i statutowym zadaniem Stada Ogierów w Gnieźnie jest zabezpieczenie rozrodu w hodowli koni na wyznaczonym rejonie hodowlanym. Corocznie wspólnie z Zarządem Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni i inspektorami Związku analizowana jest i planowana sieć punktów rozpłodowych w terenie. Posiadana ilość ogierów pozwala na zaspokojenie potrzeb hodowców oraz utrzymanie odpowiedniego standardu klaczy, o czym świadczy zwiększająca się ilość młodych klaczy wpisywanych do Ksiąg Stadnych.

Najbardziej cenne rozpłodniki używane są w ciągu sezonu na dwóch, a nawet trzech punktach kopulacyjnych. Jako działalność uboczną Stado Ogierów Skarbu Państwa w Gnieźnie prowadzi wynajem samochodów ciężarowych specjalistycznych do przewozu koni oraz samochodów ciężarowych do przewozu towarów. Prowadzi również przygotowanie i sprzedaż koni na eksport. Organizuje się aukcje hodowlane i eksportowe oraz wystawy hodowlane regionalne i ogólnokrajowe. Stado Ogierów Skarbu Państwa wynajmuje powozy z obsługą na przejażdżki, wesela itp. Imprezy. Funkcjonuje również szkółka jeździecka dla mieszkańców Gniezna i turystów z kraju i zagranicy. W okresie letnim organizowane są obozy jeździeckie dla młodzieży akademickiej. W okresie jesiennym organizowane są imprezy jeździeckie "Pogonie za lisem"’ dla turystów z kraju i zagranicy.

Funkcjonuje pensjonat dla koni z wyżywieniem i obsługą, z którego korzysta około 20 koni miesięcznie, a zapotrzebowanie na tego typu usługi stale wzrasta dając możliwości dodatkowych przychodów. Szczegółowe informacje na temat Stada Ogierów Skarbu Państwa można uzyskać pod numerem telefonu (061) 426 22 11.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21395480

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno