Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Przetarg nieograniczony - Remont elewacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
ul. Żwirki i Wigury 27
62-200 Gniezno
tel. - fax 061 426 - 14 - 22ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 C


na remont elewacji budynku
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
w Gnieźnie

1.Termin realizacji od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 25.08.2006r.
2.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego /sekretariat/ lub za zaliczeniem pocztowym.
3.Uprawniona do kontaktów z oferentami : Barbara Łukomska, tel. 061 - 426 - 14 -22, w godz. 8.00 - 12.00
4.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - sekretariat - w terminie do dnia 30.06.2006r. do godz. 8.00.
5.Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2006r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego - gabinet Dyrektora SOSW.
6.Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Oferta winna obejmować całość zamówienia : nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
7.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
8.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1, 2 prawa zamówień publicznych i spełnią pozostałe warunki wymienione w SIWZ, tj. zapewnią co najmniej 3 letni okres gwarancji na wykonaną elewację.
9.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :

Cena oferty: 100%

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21414227

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno