Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Mieszko I (ok. 960- 992) i jego chrzest


Mieszko I - pierwszy historyczny władca Polski uważany jest za budowniczego państwa polskiego. Podczas swego panowania stworzył on zarówno zręby terytorialne naszego państwa jak i dokonał jego organizacji, sytuując Polskę wśród chrześcijańskich państw europejskich.

Jak podaje kronikarz Gall Anonim, stanowiącym rdzeń naszej państwowości państewkiem Polan zarządzali przed Mieszkiem legendarni władcy - Siemowit, Leszek i Siemomysł. Pierwsze wiadomości o Mieszku I pochodzą z 963 r. Saski kronikarz Widukind zanotował wówczas, iż Mieszko toczył walki z Wieletami. Ziemie polskie najechał w tym czasie graf Wichman, który pokonał polskiego władcę. Po tym wydarzeniu Mieszko I, szukając bezpieczeństwa dla swojego państwa zawarł układ z cesarzem Ottonem I, oddając się pod jego zwierzchnictwo. Stąd też w późniejszych źródłach nazywany był "przyjacielem cesarza".

Najważniejszą, posiadającą liczne konsekwencje, decyzją Mieszka I było przyjęcie chrztu w 966 roku. Koronowany na cesarza w 962 roku Otton I, szerząc ideę chrystianizacyjną dążył do uzależnienia ziem polskich. W obawie przed podporządkowaniem ziem polskich niemieckim placówką misyjnym, Mieszko w 965 roku zdecydował się na przymierze z Czechami. Miało ono także uchronić Polskę przed najazdami groźnych pogańskich Wieletów. Potwierdzeniem polsko - czeskiego układu stało się małżeństwo Mieszka z księżniczką Dobrawą. W kwietniu 966 roku, być może w Wielką Sobotę Mieszko przyjął chrzest. Ceremonia ta odbyła się prawdopodobnie na Ostrowie Lednickim. Pierwszym biskupem polskim został w 968 roku, rezydujący w Poznaniu, Jordan.

Przyjęcie chrztu miało ogromne znaczenie. Polska stała się państwem chrześcijańskim. Jej władca Mieszko I zaczął być traktowany na równi z innymi europejskimi książętami. Powstająca na naszych ziemiach organizacja kościelna zaczęła dostarczać wzorów potrzebnych do organizacji państwa.Szczególnie cenna stała się, niezwykle istotna dla naszego młodego wówczas państwa, znajomość pisma i form kancelaryjnych. Chrześcijaństwo, przyjmowane przez kilka wieków przez naszych przodków, usuwając kulty plemienne, umożliwiało jednoczenie i integrację państwa. W stosunkach zewnętrznych chrzest Mieszka I zdecydowanie wzmocnił pozycję naszego władcy, szczególnie wobec cesarstwa niemieckiego.

Sojusz z Czechami umożliwił Mieszkowi I sukces w walce z Wieletami, których polski książę pokonał w 967 roku. Państwo polskie, ze swoim centrum w Gnieźnie obejmowało wówczas ziemie Wielkopolski, Kujaw, Mazowsza, częściowo Pomorza. Zdobycie władzy nad Pomorzem Zachodnim umożliwiła Mieszkowi I bitwa pod Cedynią w 972 roku. Mieszko pokonał wówczas margrabiego niemieckiego Hodona. W dalszych latach panowania Mieszko I starannie budował podwaliny naszego państwa. Spotykały go czasem niepowodzenia. W 981 roku w wojnie z Rusią Polska utraciła Grody Czerwieńskie.

Prowadząc mądrą politykę wewnętrzną Mieszko I rozbudował systematycznie podległe mu księstwo. Jego teren objęty był siecią regularnie rozmieszczonych grodów. Były one ośrodkami administracyjnymi państwa, punktami obronnymi, miejscem gromadzenia danin i wymierzania książęcej sprawiedliwości.Za wałami większych grodów znajdowały się podgrodzia, gdzie osiedlali się rzemieślnicy pracujący dla grodu. Zorganizowano także system wsi służebnych, których ludność utrzymując się z pracy na roli, dostarczała świadczeń w określonych wyrobach rzemiosła i w usługach. Świadczenia te, obok danin i łupów wojennych stanowiły podstawę istnienia licznej drużyny - zbrojnej armii utrzymywanej przez księcia.

U schyłku swojego życia, między 990 a 992 rokiem Mieszko I dokonał aktu darowizny swego księstwa na rzecz papiestwa. Służyło ono osłabieniu wpływów cesarstwa w Polsce oraz umocnieniu niedawno przyjętego chrześcijaństwa. Dagome iudex (pod taką nazwą znany jest dokument) zawiera opis granic "państwa gnieźnieńskiego", które w momencie śmierci Mieszka I obejmowało Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze, Śląsk oraz prawdopodobnie Pomorze.

Mieszko I zmarł w 992 roku przekazując swoje państwo synowi Bolesławowi. Za czasów Bolesława Chrobrego ziemie polskie po raz pierwszy zostały nazwane Polską. Mieszko I zbudował jednak mocne podstawy naszego państwa. Dzięki przyjęciu chrześcijaństwa wprowadził Polskę w krąg polityki europejskiej, znajdując dla niej trwałe miejsce w ówczesnej Europie.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21420647

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno