Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Pierwsza koronacja na króla Polski Bolesława Chrobrego i wizyta Ottona III


Gniezno - kolebka naszej państwowości zasłynęło jako miejsce pierwszych koronacji królewskich. To tutaj, w katedrze gnieźnieńskiej koronował się pierwszy król Polski - Bolesław Chrobry a także jego syn Mieszko II. W Gnieźnie koronę królewską nałożył także późniejszy władca Bolesław Śmiały (1076 r.). W okresie trwającego od XII do XIV wieku rozbicia Polski na dzielnice o koronę królewską, będącą symbolem władzy i jedności państwa, zabiegali liczni książęta. W 1295 r. w Gnieźnie koronował się, pochodzący z wielkopolskiej linii Piastów Przemysł II. W momencie koronacji łączył on pod swoim panowaniem Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. Ostatnim władcą, którego koronacja odbyła się w 1300 r. w Gnieźnie był, wywodzący się z czeskiej dynastii Przemyślidów - Wacław II. Panowanie dwóch ostatnich władców nie trwało długo. Kolejny władca Polski - Władysław Łokietek, aktu koronacji dokonał po raz pierwszy nie w Gnieźnie, lecz w Krakowie, który odtąd stał się miejscem koronacji królewskich.

Spośród wszystkich wymienionych powyżej koronacji największe znaczenie miała koronacja królewska pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego. Jest on postacią szczególną. Urodzony w 967 r. syn Mieszka I i Dąbrówki do siódmego roku życia wychowywany był przez matkę. Lata późniejsze, przyszły król, spędził jako zakładnik Ottona I na dworze niemieckim. Dwór ten był dla przyszłego władcy szkołą życia i polityki. Po powrocie do kraju Bolesław rządził prawdopodobnie Małopolską. W 992 r., po śmierci ojca i po walce z macochą Odą oraz jej synami - swymi przyrodnimi braćmi, objął władzę w księstwie polskim.

Od samego początku swych rządów Bolesław Chrobry jako władca chrześcijański przejawiał dużą aktywność w szerzeniu wiary. On to właśnie stał się protektorem misji wśród pogańskich Prusów. Wysłany na ziemie Prusów w 997 r, biskup praski Wojciech poniósł tam męczeńską śmierć. Stało się to przyczynkiem do uznania biskupa Wojciech w 999 r. za świętego. Kult świętego został wykorzystany przez Bolesława Chrobrego do utworzenia niezależnego od Niemiec arcybiskupstwa w Gnieźnie i trzech nowych biskupstw - w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Decyzje w tejże sprawie zapadły podczas odbywającego się w 1000 r. zjazdu gnieźnieńskiego. Na zjazd ten przybył z misją polityczną cesarz niemiecki Otton III. Zjazd był pierwszą na tak znaczną skale próbą pokojowego uregulowania stosunków polsko - niemieckich, a także świadectwem uznania na arenie międzynarodowej. Konsekwencją zjazdu było ułożenie w nowym duchu zasad sąsiedzkiego współżycia Polski z państwem niemieckim. Symbolem uznania przez cesarza wybitnej pozycji Bolesława Chrobrego było nazwanie go "bratem i współpracownikiem" włożenie mu na głowę diademu jako oznaki wysokiej godności w cesarstwie oraz wręczenie mu włóczni św. Maurycego, która w Niemczech była symbolem koronacji królewskiej. Akty te powszechnie interpretowano jako wstępną zgodę na koronację królewską.

Po niespodziewanej śmierci cesarza niemieckiego Ottona III nastąpiła jednak zmiana polityki cesarstwa w stosunku do Polski, co doprowadziło do długotrwałych wojen polsko - niemieckich. Ciągnące się w latach 1002 - 1018 walki zostały zakończone pokojem w Budziszynie. Sankcjonował on polski stan posiadania na zachodzie, przyznając Polsce - Łużyce, Milsko i Morawy. Wojna ta dowiodła kunsztu sztuki wojennej Chrobrego, który ostatecznie obronił suwerenność Polski.

Wkrótce po zawarciu pokoju w Budziszynie Bolesław Chrobry zwrócił się na wschód. Jego celem stało się przyłączenie do Polski tzw. Grodów Czerwieńskich. Pierwszy koronowany władca Polski dwukrotnie w 1013 i 1018 najechał Ruś. W trakcie wypraw zdobył Kijów, uwożąc stąd liczne łupy.

Wieloletnie wojny kosztowały jednak dużo ludność państwa. Łupy wzięte w wyprawie kijowskiej jedynie w części zrekompensowały ogromne koszty wojen z Niemcami. Wysiłek militarny wymagał poświęcenia ze strony ludności państwa, która dostarczać musiała odpowiednich środków do walki. Bolesław Chrobry rozumiał to dobrze, toteż następne lata jego panowania nie przyniosły już wypraw wojennych.

Czasy Bolesława Chrobrego były również okresem ważnych przemian w kulturze polskiej. Chrześcijański dwór Bolesława stał się bowiem ośrodkiem łacińskiej kultury umysłowej.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21421701

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno