Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Regulamin pracy komisji konkursowych

Regulamin pracy Komisji Konkursowych
rozpatrujących zgłoszone oferty w otwartych konkursach
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
na powierzenie/wspieranie w roku 2006 zadań publicznych
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
przyjęty w dniu 14 grudnia 2005 roku


§ 1


Komisje Konkursowe pracują w oparciu o art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 87 oraz z 2004 roku Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203) oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XXI/166/2004 w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 2


Komisje Konkursowe tworzy się dla oceny poszczególnych ofert składanych w ramach otwartych konkursów Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Dla każdego konkursu tworzy się osobną komisję.

§ 3


Komisja Konkursowa liczy do 5 osób: trzech pracowników Starostwa Powiatowego Gnieźnie oraz do dwóch przedstawicieli Komisji Konsultacyjnej w ramach współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwanej dalej Komisją Konsultacyjną.

§ 4


Starosta Gnieźnieński zarządzeniem powołuje w skład Komisji Konkursowej trzech pracowników Starostwa.

§ 5


Pozostali dwaj członkowie Komisji Konkursowej są wybierani wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków Komisji Konsultacyjnej.

§ 6


Wobec członków Komisji Konsultacyjnej reprezentujących organizacje pozarządowe, które złożyły oferty w konkursie, które dana Komisja Konkursowa ma rozpatrywać nie ma zastosowania § 5 niniejszego regulaminu.

§ 7


Komisja Konkursowa sprawdza każdą ofertę pod względem formalnym czy zawiera ona wszystkie elementy, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 87 oraz z 2004 roku Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203).

§ 8


Komisja Konkursowa przy ocenie ofert bierze pod uwagę kryteria wyboru oferty zawarte w ogłoszeniu konkursu.

§ 9


Sposób punktacji ofert w danym konkursie ustala każdorazowo odpowiednia Komisja Konkursowa przed przystąpieniem do oceny nadesłanych ofert.

§ 10


Ze spotkania Komisji Konkursowej sporządza się protokół, który następnie Komisja przedkłada Zarządowi Powiatu.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21408701

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno