Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Przejrzysta Polska

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie uczestnikiem akcji
"Przejrzysta Polska"

Z końcem 2004 roku Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zgłosiło swój akces do akcji "Przejrzysta Polska" organizowanej przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Banku Światowego.

Gnieźnieńskie starostwo biorąc udział w programie chce udowodnić, że w swojej działalności realizuje sześć zasad rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej.

Organizatorzy akcji proponują wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządów kilku zasad. Trzy spośród sześciu proponowanych zasad to zasady dotyczące sposobu organizacji działania urzędu samorządowego. Determinują one filozofię działania urzędu, ustalając wartości nadrzędne, których przestrzeganie władza uważa za ważne i które wpływają na sposób podejścia do realizacji zadań publicznych. Są to zasady: przejrzystości, partycypacji społecznej i braku tolerancji dla korupcji. Trzy kolejne zasady mają zastosowanie do realizowania przez administrację zadań publicznych i przestrzegane, w zasadniczy sposób, ograniczają możliwości zachowań korupcyjnych w urzędach. Są to zasady: fachowości, przewidywalności i rozliczalności (odpowiedzialności).

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zadeklarowało realizację następujących zadań:

 1. Zasada przejrzystości:
  1. Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (zadanie obligatoryjne)

  2. Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie (zadanie fakultatywne)
  3. Opracowanie gminnego/powiatowego katalogu firm (zadanie fakultatywne)
 2. Zasada braku tolerancji dla korupcji:
  1. Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego/powiatowego (zadanie obligatoryjne)

 3. Zasada partycypacji społecznej:
  1. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (zadanie obligatoryjne)
  2. Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej (zadanie fakultatywne)
 4. Zasada przewidywalności:
  1. Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejacy w powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy (zadanie obligatoryjne)

 5. Zasada fachowości:
  1. Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze (zadanie obligatoryjne)

 6. Zasada rozliczalności (odpowiedzialności):
  1. Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" (zadanie obligatoryjne)

  Więcej szczegółów na temat akcji "Przejrzysta Polska" na stronie www.przejrzystapolska.pl

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 23-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21130797

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno