Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Podsumowanie cyklu szkoleń dla beneficjentów WRPO

Kilkaset osób: przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego wzięło udział w szkoleniach pt. "Nowe perspektywy w ramach WRPO na lata 2007-2013". Spotkania obywały się w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i w Poznaniu.

Wykonując zadania Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zorganizował w lutym 2008 roku cykl szkoleń dla potencjalnych beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dla samorządowców przygotowano następujący program szkolenia:

  1. Wytyczne horyzontalne w zakresie realizacji projektów
  2. Procedura konkursowa wyboru wniosków do dofinansowania w ramach WRPO oraz zapisy dokumentów programowych dotyczące infrastruktury drogowej
  3. Wypełnianie wniosków preselekcyjnych oraz właściwych wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO wraz z załącznikami - dla Działania 2.2
  4. Kryteria wyboru wniosków do dofinansowania w ramach WRPO
  5. Wytyczne do studium wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej
  6. Wytyczne dotyczące podpisywania umów dla projektów wybranych do dofinansowania w ramach WRPO

Przedsiębiorcy natomiast szkolili się według innego programu:

  1. Wytyczne horyzontalne w zakresie realizacji projektów
  2. Uszczegółowienie WRPO Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw; Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
  3. Kryteria oceny projektów dla Działań 1.1 i 1.2
  4. Wniosek o dofinansowanie dla beneficjenta
  5. Biznesplan dla Działań 1.1 i 1.2

Wszystkie szkolenia były bezpłatne dla uczestników, ponieważ finansowano je ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Załączniki z prezentacjami ze szkoleń są dostępne na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21420597

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno