Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Obchody 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego włączyła się w obchody 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W tym celu zorganizowała akcję przypinania rozetek powstańczych. Emblematy powstańców wielkopolskich – miały na celu uświadomić mieszkańcom o doniosłości czynu zbrojnego Wielkopolan. W dniach 20, 21 grudnia 2008r. w centrach handlowych Społem PSS „Ziemowit” przy ul. Roosevelta oraz Centrum Handlowym Galeria Gniezno przy ul. Pałuckiej rozety powstańcze przypinali: Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Winiarska, Starosta Gnieźnieński – Krzysztof Ostrowski, radny powiatu i Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie – Robert Gaweł, radna powiatu Krystyna Żok oraz pracownicy Biura Rady Powiatu.

fot. Gniezno.com.pl

Do głównych uroczystości, które miały miejsce w Gnieźnie 28 grudnia 2008r. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przygotowywała się wspólnie z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie oraz Radą Miasta Gniezna. Obchody rozpoczęła Msza św. w Katedrze Gnieźnieńskiej, po której nastąpił przemarsz na cmentarz św. Piotra, aby oddać cześć poległym powstańcom poprzez apel poległych oraz złożenie wieńców pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na Akropolu Naszych Bohaterów.

Uroczystości w kościele i na cmentarzu odbyły się z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego z 33. Bazy Lotniczej w Powidzu, Samorządowej Orkiestry Dętej Powiatu i Miasta Gniezna oraz Związku Harcerstwa Polskiego Oddział w Gnieźnie.

fot. Gniezno.com.pl


Kontynuacją głównych uroczystości w dniu 28 grudnia 2008r. była wspólna sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i Rady Miasta Gniezna, podczas której obie Rady przyjęły poprzez aklamację okolicznościowe orędzie :

Orędzie Rady Miasta Gniezna i Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
w 90. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

„ Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie było doniosłym wydarzeniem historycznym, które wywarło ogromny wpływ na kształt odrodzonej Rzeczypospolitej.

Cała Wielkopolska chwyciła za broń w walce o wolność i przywrócenie bytu państwowego ziemiom, będącym kolebką państwa polskiego.

Czyn zbrojny powstańców wielkopolskich stał się wspaniałym przykładem służby dla ojczyzny. Wielkopolanie walką i pracą spełnili swój obowiązek wszędzie tam, gdzie potrzebowała ich Polska.

W dniu 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Rada Miasta Gniezna – Pierwszej Stolicy Polski – Miasta Św. Wojciecha i Rada Powiatu Gnieźnieńskiego składają hołd i należny szacunek tym wszystkim, którzy uczestniczyli w powstańczym zrywie.

Wyrażamy nadzieję, że rocznicowe obchody przyczynią się do pogłębienia patriotyzmu i upowszechnienia wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, które było jedyną w pełni udaną insurekcją w dziejach naszej ojczyzny”.

Gniezno, dnia 28 grudnia 2008 roku

Ponadto Rada Powiatu Gnieźnieńskiego, wspólnie z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie, Radą Miasta Gniezna oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie, objęła mecenatem fundację tablicy pamiątkowej poświęconej gen. Stanisławowi Taczakowi – pierwszemu dowódcy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, w latach 1921-1928 Dowódcy Stacjonującej w Gnieźnie 17. Dywizji Piechoty.

Uroczystość odsłonięcia tablicy odbyła się 15 grudnia 2008r. na budynku nr 5 przy
ul. Wrzesińskiej 45-53.

Monika Wróbel


Galeria zdjęć z Powstania Wielkopolskiego


kadra zawodowa 4. pułku
strzelców wielkopolskich (Gniezno,
Koszary przy ul. Chrobrego, lipiec 1919 r.)gnieźnieńsko-witkowski oddział
powstańczy ppor. Pawła Cymsa
po zdobyciu Inowrocławia, 5 stycznia 1919 r.

koszary 12. pułku dragonów
pruskich (ul. Wrzesińska)
Bernard Kropidłowski Dowódca
3. kompanii gnieźnieńskiej

Gen. Józef Dowbor-Muśnicki
Dowódca powstania wielkopolskiegoGen. Kazimierz Grudzielski
Dowódca frontu północnego

Józef Glessmann Dowódca
2. kompanii gnieźnieskiejGen. Stanisław Taczak
pierwszy Dwódca powstania wielkopolskiego
fot. arch. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21421797

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno