Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Obchody z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3. Maja w 2009r.

W Gnieźnie, kolebce polskiej państwowości uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się Mszą św. w Katedrze Gnieźnieńskiej w intencji Ojczyzny, której przewodniczył bp Bogdan Wojtuś. Druga część uroczystości odbyła się na placu Katedralnym przy pomniku Bolesława Chrobrego. Udział w niej wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz powiatu, miasta Gniezna i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, przedstawiciele powiatowych inspekcji i Straży Miejskiej, Wojska Polskiego, funkcjonariusze policji i straży pożarnej,delegacje kombatantów, Związek Harcerstwa Polskiego, organizacji samorządowych, zakładów pracy, przedstawiciele placówek oświatowych i młodzieży, mieszkańcy miasta Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego. Obchody uświetniła kompania honorowa z 33. Bazy Lotniczej w Powidzu prowadzona pod dowództwem kapitana Piotra Gołębiaka, Pododdział Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie pod dowództwem nadkomisarza Janusza Wardy oraz Pododdział Ochotniczych Straży Pożarnych pod dowództwem druha Zdzisława Michałowskiego. Wartę przy pomniku wystawiły Straż Miejska oraz harcerze. Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwowego. Zgromadzonych na placu powitała Przewodnicząca Rady Powiatu – Danuta Winiarska, która poprowadziła drugą część uroczystości. Następnie głos zabrał gospodarz powiatu, Starosta Gnieźnieński – Krzysztof Ostrowski, który w swym przemówieniu zwrócił uwagę na wkład Polaków w rozwój cywilizacyjny Europy i świata. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja było jednym z wielu przykładów.

„Mało kto pamięta, że w XVI i XVII wieku Rzeczpospolita Polska była najswobodniejszym państwem w Europie, w którym przeważała wolność konstytucyjna, obywatelska i umysłowa" – wymieniał starosta. Wyjątkowe znaczenie miało powstanie trwającej przez stulecia unii polsko-litewskiej, jako dobrowolnej unii obojga narodów, które sfederowały się na absolutnie równych prawach. W tamtych wiekach znano zaś na ogół federowanie ,,tylko na drodze masowych egzekucji i zniszczenia’’. Tak np. ,,federowała’’ się Anglia z Irlandią i Szkocja z Walią. Do najchlubniejszej karty polskiej historii należą stulecia polskiej tolerancji religijnej, uważanej za wyjątkową w całej ówczesnej Europie. Przez kilka stuleci Polska była jedynym schronieniem dla Żydów prześladowanych wszędzie indziej w Europie. W książce ,,Boże igrzysko’’ prof. Norman Davies pisał m.in. ,, Na przestrzeni wieków poprzedzających okres rozbiorów Rzeczpospolita przyciągała stopniowo największą w Europie społeczność żydowską. Rozrastała się ona o wiele szybciej niż jakakolwiek inna grupa społeczna. W XIX wieku ziemie podzielonej rozbiorami Polski były największą na świecie przystanią dla zasobów siły roboczej i intelektualnego dynamizmu Żydów, w czasie, gdy wielki exodus do Ameryki sięgnął szczytu na ziemiach polskich żyło już 4/ 5 wszystkich Żydów świata”. Krzysztof Ostrowski przypomniał również wielowiekową rolę Polski jako przedmurza chrześcijaństwa i walki Polaków z komunizmem i hitleryzmem. Po wystąpieniu starosty porucznik Michał Ryter z 33. Bazy Lotniczej w Powidzu odczytał apel pamięci, który zakończyła salwa honorowa. Po nim odegrano hejnał Powiatu Gnieźnieńskiego. Obecne delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bolesława Chrobrego. Uroczystości zakończyły się odśpiewaniem Roty i wypuszczeniem w niebo gołębi na znak pokoju i wolności.

Uzupełnieniem tegorocznych uroczystości był wieczorny koncert pn. „Polskie śpiewanie”. Wspólnie z mieszkańcami powiatu śpiewano na gnieźnieńskim Rynku patriotyczne pieśni. Ze sceny przybyłych mieszkańców przywitali: starosta gnieźnieński – Krzysztof Ostrowski oraz Przewodnicząca Rady Powiatu – Danuta Winiarska. Koncert poprowadził Lech Makowiecki, lider zespołu Zayazd. Frekwencja przeszła oczekiwania organizatorów, albowiem jeszcze przed rozpoczęciem koncertu rozdane zostały przez harcerzy wszystkie śpiewniki, przygotowane na okoliczność wspólnego śpiewania. Razem zaśpiewano „Mazurek Dąbrowskiego – Hymn Polski”, „Witaj majowa jutrzenko”, „Wojenko, wojenko”, „ Przybyli ułani”, „Pierwsza Brygada”, „Hej, hej Ułani”, „Deszcz jesienny deszcz”, „Pałacyk Michla”. Nie zabrakło też regionalnej twórczości, na scenie wystąpił zespół śpiewaczy z Witkowa „My Młodzi”, przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Natomiast najmłodsza solistka wieczoru na scenie zaśpiewała piosenkę „Na Wawelu”. Śpiewane były również ballady Adama Mickiewicza, które pobudziły publiczność nie tylko do śpiewania, ale także do tańca. Wesołe, rozśpiewane twarze uczestników mogą świadczyć o tym, że 3 Maja w Gnieźnie był patriotycznie i radośnie świętowany.

Monika Wróbel


Uroczystości w Katedrze Gnieźnieńskiejfot. J. Andrzejewski


Uroczystości na placu Katedralnym przy Pomniku Bolesława Chrobrego

fot. J. Andrzejewski
fot. Gniezno.com.pl


Gnieźnieński Rynek - koncert pn "Polskie śpiewanie"

fot. J. Andrzejewski

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21417957

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno