Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Informacje demograficzne miasta Browary

W mieście Browary mieszka 92,103 tys. osób, co stanowi 5,3 % ludności zamieszkującej Obwód Kijowski. Mężczyźni stanowią 46%, a kobiety 54% wszystkich mieszkańców miasta.

W wieku przedprodukcyjnym (od 0 do 14 lat) jest 15% ludności, w wieku produkcyjnym (15-59 lat)- 71%, a w wieku poprodukcyjnym jest 14 %. Średni miesięczny zarobek w 2007 roku wynosił 1463,71 UAH, natomiast w maju 2008 roku wynosił 1853,23 UAH, czyli 26, 6 % więcej niż na początku roku 2008.

Dziś w mieście Browary zauważa się pozytywną tendencje do poprawy jakości życia ludności, co jest związane z procesami migracyjnymi.

Podstawowe parametry rozwoju społecznego i gospodarczego w 2007 roku, w mln. UAH.

Wielkość realizacji produkcji przemysłowej 540, 47
Inwestycje w kapitał trwały 818,8
Obrót brutto towarów detalicznych w organizacjach handlowych i przedsiębiorstwach prywatnych 400,1
Ilość wytworzonych produktów (artykułów handlowych, usług i robót) 579,6


Ilość osób zatrudnionych w głównych dziedzinach gospodarki miasta Browary w 2007 roku w tys.

W sumie 20,190
Łącznie:
Gospodarka 6,566
Rolnictwo 0,143
Transport 1,601
Budownictwo 3,041
Handel 1,836
Urzędy, szkoły, ochrona zdrowia ,kultura 4,503
Sektor bankowy 0,412
Usługi 1,722
Inne 0,366


Miesięczna średnia płac w 2007 r., w UAH

W sumie 1464,0
Łącznie:
Gospodarka 1554,6
Transport 1158,4
Budownictwo 1659,1
Sprzedaż hurtowa i handel detaliczny 2311,6
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 1166,3
Oświata 1007,0
Działalność finansowa 1874,0
Administracja państwowa 1960,3
Usług i publiczne i prywatne 1050,1


Siła robocza w 2007 roku

Ilość ludności zdolnej do pracy 61,0
Ilość ludności w mieście Browary 20, 19
Ilość mężczyzn 9,69
Ilość kobiet 10,50
%
Stopień bezrobocia 0,9
Organizacje budżetowe 22,3
Sektor prywatny 7,7


Skonsolidowany budżet miasta, w mln. UAH (stan na 01.01.08)

Dochody (w ogóle) 241, 7
Rozchody (w ogóle) 221,7


  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 23-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20742455

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno