Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Skład Komisji Konsultacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 67/2005
STAROSTY GNIEŹNIEŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2005 roku


w sprawie: powołania Komisji Konsultacyjnej Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 1


Działając na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873 z późn. zm.) powołuję Komisję Konsultacyjną o charakterze doradczym i inicjatywnym, działającą do dnia 31.12.2006 roku w następującym składzie:

 1. Zbigniew Sujak – Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego – Przewodniczący Komisji Konsultacyjnej,
 2. Eugeniusz Górniak – Stowarzyszenie PROMYK, Gniezno ul. Sobieskiego 20,
 3. Stanisław Dolaciński – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, 61-777 Poznań, ul. Woźna 12,
 4. Andrzej Klimuk – Gnieźnieńskie Towarzystwo Triathlonowe DIAMENT, Gniezno, ul. Paczkowskiego 4,
 5. Jerzy Imbierowicz – Radny Powiatu Gnieźnieńskiego,
 6. Ewa Polaszewska – Komenda Hufca ZHP, Gniezno, ul. Wyszyńskiego 26,
 7. Jerzy Bajzert – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Gniezno, ul. Budowlanych 18/8,
 8. Teresa Gorczyńska – Polski Związek Niewidomych, Gniezno, ul. Sobieskiego 20,
 9. Maria Brykczyńska – Polski Klub Ekologiczny, MOK, Gniezno, ul. Łubieńskiego 11,
 10. Bogusław Rzyski – Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Gniezno, ul. Łaskiego 10,
 11. Adolf Pitura – Federacja Konsumentów, Gniezno, ul. Chrobrego 40,
 12. Jan Rasała – Radny Powiatu Gnieźnieńskiego,
 13. Marek Kosmala – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
 14. Agnieszka Rzempała-Chmielewska – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
 15. Leon Budniak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
 16. Marek Szczepanowski – inspektor ds. sportu w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
 17. Bolesław Dziel – Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego,
 18. Wojciech Gola – Państwowe Ogrody Działkowe im. Grodu Lecha w Gnieźnie,
 19. Waldemar Serocki – Koło Nr 1 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej,
 20. Andrzej Szczepański - Dyrektor Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

§ 2


Celem działania Komisji będzie upowszechnianie partnerskiego modelu realizacji zadań w drodze współpracy sektora obywatelskiego administracją samorządową.

§ 3


Traci moc Zarządzenie Nr 10/2005 z dnia 18 lutego 2005 roku.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.ANEKS
do ZARZĄDZENIA NR 67/2005
STAROSTY GNIEŹNIEŃSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2005 roku


w sprawie: powołania Komisji Konsultacyjnej Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 1


Działając na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873 z późn. zm.) powołana została Komisja Konsultacyjna o charakterze doradczym i inicjatywnym, działającą do dnia 31.12.2006 roku.

1. w § 1 w punkcie 21. dopisuje się: Stanisław Król – wiceprezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gnieźnie.

Aneks obowiązuje od dnia 04 stycznia 2006 roku.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21446260

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno