Strona główna Mapa serwisu Kontakt
        Wojskowa Komenda Uzupełnień poszukuje kandydatów na szkolenie w służbie przygotowawczej – korpus szeregowych (szkolenie odbywa się w terminie od 04/05 maja 2017r. do 31 sierpnia 2017r.     Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

KD - 08 – Wpis lub zmiana zakresu do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stację Kontroli Pojazdów


Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
KARTA USŁUGI KD – O8
WPIS LUB ZMIANA ZAKRESU WPISU
DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH
STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW
WERSJA NR: 03

Data zatwierdzenia:
09.02.2015r.

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Zaświadczenie o wpisie lub zmiana zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Jana Pawła II 9/10 Gniezno 62 – 200, parter, pok. nr 0.12
Telefon (061) 424 – 07 – 09 fax (061) 424 – 07 – 00
e-mail: rejestracja@powiat-gniezno.pl

Godziny przyjęć klientów:
Pn. 7:30 – 17:00; Śr. 7:30 – 14:30; Wt. Czw. Pt. 7:30 – 15:00

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Tomasz Gadziński (inspektor)
Kamilla Skrzyńska (inspektor)

4. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
  2. Oświadczenie
  3. Poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (decyzja Transportowego Dozoru Technicznego wydawanego za opłatą, w drodze decyzji)
  4. Opłata skarbowa
5. OPŁATY
Opłata skarbowa za:
  • dokonanie wpisu do rejestru – 412 zł,
  • rozszerzenie zakresu wpisu – 206 zł.
Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Gnieźnie
18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
W przypadku złożenia kompletnego wniosku – do 7 dni.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

8. PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)
  • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 672 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1628)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006 r. Nr 40, poz. 275 z późn. zm.)
9. DODATKOWE INFORMACJE
Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu, parter – hol główny, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

10. FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA

Wniosek
Oświadczenie
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt wspierania biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 28-04-2017 r.    Licznik Odwiedzin18543465

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno