Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

KD - 09 – Wydawanie lub zmiana uprawnień dla diagnostów do wykonywania badań technicznych


Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
KARTA USŁUGI KD – O9
WYDAWANIE LUB ZMIANA UPRAWNIEŃ
DLA DIAGNOSTÓW DO WYKONYWANIA
BADAŃ TECHNICZNYCH
WERSJA NR: 03

Data zatwierdzenia:
09.02.2015r.

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydawanie lub zmiana uprawnień dla diagnostów do wykonywania badań technicznych.

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Jana Pawła II 9/10 Gniezno 62 – 200,parter, pok. nr 0.12
Telefon (061) 424 – 07 – 09 fax (061) 424 – 07 – 00
e-mail: rejestracja@powiat-gniezno.pl

Godziny przyjęć klientów:
Pn. 7:30 – 17:00; Śr. 7:30 – 14:30; Wt. Czw. Pt. 7:30 – 15:00

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Tomasz Gadziński (inspektor)
Kamilla Skrzyńska (inspektor)

4. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wniosek o wydanie lub zmianę uprawnienia diagnosty
  Do wniosku dołączyć:
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły technicznej
  • dokument poświadczający odbycie praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla diagnostów
  • zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego
  • dotychczasowe uprawnienie diagnosty – w przypadku wniosku o jego zmianę.
 2. Opłata skarbowa
Do wglądu : dowód osobisty oraz oryginały dokumentów przedłożonych w kserokopii.

5. OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie uprawnienia – 48 zł
Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Gnieźnie
18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych.
W przypadku złożenia kompletnego wniosku – do 7 dni.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

8. PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1628)
 • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014r. poz. 768)
9. DODATKOWE INFORMACJE
Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu, parter – hol główny, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

10. FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA

Wniosek
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21398487

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno