Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

KT - 19 – Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych


Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
KARTA USŁUGI KT – 19
Wydanie wtórnika
tablic rejestracyjnych
WERSJA NR: 05

Data zatwierdzenia:
06.03.2017r.

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji i Transportu

Ul. Jana Pawła II 9/10 Gniezno 62 – 200,parter, pok nr 0.12
Telefon 61 424 – 07 – 09, fax 61 424 – 07 – 00
e-mail: rejestracja@powiat-gniezno.pl

Godziny przyjęć klientów:
Pn. 7:30 – 17:00; Śr. 7:30 – 14:30; Wt. Czw. Pt. 7:30 – 15:00

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Marek Wojciechowski (inspektor)
Jarosław Perlik (inspektor)

4. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. wypełniony wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
 2. dowód rejestracyjny
 3. karta pojazdu, jeżeli była wydana
 4. oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o utracie bądź uszkodzeniu tablic rejestracyjnych
 5. zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic rejestracyjnych
 6. polisa OC
 7. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
W przypadku utraty lub zniszczenia jednej tablicy do odbioru wtórnika oprócz w/w dokumentów należy dostarczyć drugą tablicę celem jej zalegalizowania.
Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych możliwe jest tylko w przypadku posiadania tablic rejestracyjnych o wyróżniku rozpoczynającym się od „PGN”

5. OPŁATY
Opłata za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej:
 • samochodowej - 40 zł przy wydaniu 1 tablicy, 80 zł. przy wydaniu 2 tablic
 • motocyklowa – 40 zł
 • na ciągnik – 40 zł
 • na przyczepę – 40 zł
 • motorowerowa – 30 zł
Opłata za wydanie znaku legalizacyjnego – 12,50 zł. + 0,50 opłata ewidencyjna.

Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
PKO I O/Gniezno nr rachunku: 83 1020 4115 0000 9802 0004 0287

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sprawę załatwia się w formie decyzji w terminie maksymalnie 7 dni od złożenia wymaganych dokumentów.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

8. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 128 ) wraz z przepisami wykonawczymi
9. DODATKOWE INFORMACJE
Brak

10. FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA

Wniosek
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21388947

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno