Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

KT - 30 – Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy


Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
KARTA USŁUGI KT – 30
Rejestracja pojazdu
sprowadzonego z zagranicy
WERSJA NR: 05

Data zatwierdzenia:
06.03.2017r.

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji i Transportu

Ul. Jana Pawła II 9/10 Gniezno 62 – 200,parter, pok nr 0.12
Telefon 61 424 – 07 – 09, fax 61 424 – 07 – 00
e-mail: rejestracja@powiat-gniezno.pl

Godziny przyjęć klientów:
Pn. 7:30 – 17:00; Śr. 7:30 – 14:30; Wt. Czw. Pt. 7:30 – 15:00

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Anna Pajewska (inspektor)
Magdalena Kondela (inspektor)
Joanna Borowiak (inspektor)
Marta Woźniak (inspektor)
Magdalena Kopczyńska (inspektor)
Joanna Stefaniak (inspektor)
Magdalena Mrówczyńska (inspektor)
Agnieszka Owczarzak (inspektor)
Ewa Tomaszewska (inspektor)
Agnieszka Kajdaniak (młodszy referent)
Karolina Lesińska (podinspektor)


4. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. wypełniony wniosek
 2. dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, faktura Vat)
 3. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
 4. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej,
 5. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy
 6. dowód wpłaty (zawierający określenie cech identyfikacyjnych pojazdu) w wysokości 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju wprowadzonego przed 1 stycznia 2016r; w przypadku wprowadzenia pojazdu po 1 stycznia 2016r. oświadczenie osoby, która sprowadziła pojazd do Polski
 7. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli jest wymagane
5. OPŁATY
Opłata za wydanie:
 • dowodu rejestracyjnego - 54 zł. + 0,50 opłata ewidencyjna
 • pozwolenia czasowego – 13,50 zł. + 0,50 opłata ewidencyjna
 • znaków legalizacyjnych – 12,50 zł.
 • nalepki kontrolnej – 18,50 zł. + 0,50 opłata ewidencyjna
 • tablic rejestracyjnych samochodowych - 80 zł. + 0,50 opłata ewidencyjna
 • tablicy rejestracyjnej motocyklowej – 40 zł. + 0,50 opłata ewidencyjna
 • tablicy rejestracyjnej motorowerowej – 30 zł. + 0,50 opłata ewidencyjna
 • tablicy rejestracyjnej na przyczepę oraz ciągnik rolniczy – 40 zł. + 0,50 opłata ewidencyjna
 • karty pojazdu – 75 zł. + 0,50 opłata ewidencyjna
Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
PKO I O/Gniezno nr rachunku: 83 1020 4115 0000 9802 0004 0287

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sprawę załatwia się w formie decyzji.
Niezwłocznie - sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego
1 miesiąc - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego
2 miesiące – sprawy szczególnie skomplikowane

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

8. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 128 ) wraz z przepisami wykonawczymi
9. DODATKOWE INFORMACJE
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację pojazdu są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu, parter – hol główny, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

10. FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA

Wniosek
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21408601

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno