Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           
  Drukuj

AB - 07 Wydawanie decyzji zmieniających


Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
KARTA USŁUGI AB – 07
Wydawanie decyzji zmieniających WERSJA NR: 03

Data zatwierdzenia:
05.01.2017r.

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydawanie decyzji zmieniających w zakresie dopisania, wykreślenia inwestora, zmiany numeru działki w związku z podziałem (scaleniem) oraz innych zmian w treści decyzji o pozwoleniu na budowę dokonywanych na wniosek

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
pok. nr 2.24
tel. 61 424 07 51
e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl
godziny przyjęć klientów:
7:30 – 15.30

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Daria Wojciul

4. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. wypełniony wniosek o wydanie decyzji zmieniającej,
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk ściśle określony przez przepisy prawa),
  3. kopię pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
  4. dziennik budowy (oryginał) do wglądu,
  5. projekty budowlane (do zwrotu),
  6. inne dokumenty potwierdzające zasadność dokonywanej zmiany,
  7. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,

5. OPŁATY
Bez opłat

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja. Wydanie decyzji zgodnie z art. 35 § 3 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przygotowaną decyzję zmieniającą inwestor odbiera osobiście lub na podstawie udzielonego upoważnienia czy pełnomocnictwa. Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od daty potwierdzenia jej odbioru przez ostatnią ze stron postępowania.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji przez strony wynosi 14 dni, odwołanie odbywa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego

8. PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administra- cyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami)
9. DODATKOWE INFORMACJE
Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu, parter – holl główny, w godzinach urzędowania tj. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Wydział Architektury i Budownictwa
62-200 Gniezno, ul. Jana Pawła II 9/10

10. FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B-3,
informacja uzupełniająca (B-4)
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 23-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21128496

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno