Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

AB - 09 Wydawanie dzienników budowy lub rozbiórki


Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
KARTA USŁUGI AB – 09
Wydawanie dzienników budowy/rozbiórki WERSJA NR: 03

Data zatwierdzenia:
05.01.2017r

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Rejestrowanie i wystawianie dzienników budowy lub rozbiórki

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
parter Biuro Obsługi Interesanta/stanowisko Wydziału Architektury
i Budownictwa 61 424 66 70
e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl
godziny przyjęć klientów:
7:30 – 15.30

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
- Adrian Błaszak


4. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. wypełniony wniosek o wydanie dziennika budowy/rozbiórki
  2. decyzja o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę lub zgłoszenie, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu (kopia)
  3. dziennik budowy/rozbiórki (pusty blankiet)

5. OPŁATY
Bez opłat

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rejestruje dziennik budowy/rozbiórki na wniosek, w terminie 3 dni licząc od dnia, w którym decyzja stała się wykonalna. Na poszczególne strony dziennika budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie. Na stronie tytułowej dziennika budowy organ zamieszcza numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwę inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu, numer i datę wydania pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub zgłoszenia budowy, od którego organ nie wniósł sprzeciwu oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 - ustawy Prawo budowlane.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Brak

8. PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administra- cyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r., poz. 1775 z później. zmianami).
9. DODATKOWE INFORMACJE
Dziennik budowy/rozbiórki jest wydawany jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.

10. FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA

wniosek o wydanie dziennika budowy/rozbiórki
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 23-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21128507

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno