Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

AB - 10 Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu


Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
KARTA USŁUGI AB – 10
Wydawanie zaświadczeń
o samodzielności lokalu/i
WERSJA NR: 03

Data zatwierdzenia:
05.01.2017r.

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych w związku z ich wyodrębnieniem

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
II piętro pok. nr 2.22; 2.24
tel. 61 424 07 51; 61 424 07 33
e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl
godziny przyjęć klientów:
7:30 – 15.30

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Daria Wojciul
Aldona Sierszyńska

4. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia,
  2. inwentaryzacja składająca się z rzutu lokalu i opisu, w której zawarte jest oświadczenie, że lokal spełnia wymogi techniczne jakim powinny odpowiadać lokale przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz wykaz pomieszczeń przynależnych do danego lokalu, opracowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane,
  3. pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

5. OPŁATY
  • opłata za wydanie zaświadczenia 17 zł
  • opłata za pełnomocnictwo – 17 zł
Opłatę na przekazie należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie NR BS – Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 lub wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6 (w poniedziałki w godz. 830-1500, wtorek - piątek w godz. 800-1400)

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zaświadczenie winno być wydawane bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie siedmiu dni.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku nie spełnienia wymogów samodzielnego lokalu organ architektoniczno-budowlany wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia na które służy stronie prawo wniesienia zażalenia za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego w terminie siedmiu dni od daty otrzymania postanowienia. Organem II instancji jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu.

8. PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2015r., poz. 1892 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjn- ego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2015r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (Dz. U z 2016r. poz. 1827 z późniejszymi zmianami)
9. DODATKOWE INFORMACJE
Zażalenie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu, parter – holl główny, w godzinach urzędowania tj. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Wydział Architektury i Budownictwa
62-200 Gniezno, ul. Jana Pawła II 9/10

10. FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA

wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu/i
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21412156

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno