Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie

Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie
ogłasza

rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro.

1. Przedmiot zamówienia:
Roboty elewacyjne wg. projektu oraz ocieplenie ścian szczytowych.
2. Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Sienkiewicza 6, 62-200 Gniezno
3. Wymagany termin realizacji zamówienia do 30.10.2005 roku.
4. Kryteria oceny oferty:
cena-100%
5. W postepowaniu mogą uczestniczyć oferenci, którzy spełniają warunki:
- wymienione w art.22 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
- określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie oświadczenia i dokumentów przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.06.2002 r.

6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie, ul. Sienkiewicza 6 w godzinach 8.00-15.00 od dnia 18.08.2005 r. Cena formularza 20 zł.
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Liczba 1
8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
9. Ofertę należy składać w sekretariacie ZSP nr 3 do dnia 5.9.05 r. godzina 10.00.
10. Otwarcie ofert nastąpi w ZSP nr 3, w dniu 5.09.2005 roku o godzinie 11.00.
11. Termin zawiązania ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.
12. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest dyr. Henryk Zander tel. (061) 426-31-53 w godzinach 8.00-15.00

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21446334

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno