Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Remont łazienek w budynku Domu Dziecka w Trzemesznie

DYREKTOR DOMU DZIECKA W TRZEMESZNIE

O G ł A S Z A

ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO

 1. Przedmiot zamówienia:
  Remont łazienek w Domu Dziecka w Trzemesznie
 2. Zamawiający:
  Dom Dziecka w Trzemesznie, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3, 62-240 Trzemeszno
 3. Wymagany termin realizacji zamówienia do 10 grudnia 2005 roku.
 4. Kryteria oceny oferty:
  Cena - 100%
 5. W postępowaniu mogą uczestniczyć oferenci, którzy spełniają warunki:
  - wymienione w art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych
  - określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Ocena warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie oświadczenia i dokumentów przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.06.2002r.

 6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie Domu Dziecka w Trzemesznie, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3 w godzinach od 8.00 do 15.00 do dnia 31 października 2005r
  Cena formularza 10 zł .
 7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Liczba 1
 8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 9. Ofertę należy składać w sekretariacie Domu Dziecka w Trzemesznie do dnia 02 listopada 2005r. do godziny 10.00
 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Domu Dziecka w Trzemesznie w dniu 02 listopada 2005r. o godzinie 11.00
 11. Termin związania z ofertą 14 dni od dnia otwarcia kopert.
 12. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami są dyrektor Elżbieta Jasek oraz sekretarz Renata Wiśniewska
  Tel. (61) 415-42-79 w godzinach 8.00 do 15.00.

Data ogłoszenia 17.10.2005r.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 23-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21130272

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno