Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

PR - 01 - Znak towarowy identyfikujący konkurs ''Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości''


Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
KARTA USŁUGI PR – 01
Znak towarowy identyfikujący konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” WERSJA NR: 01

Data zatwierdzenia:
16.10.2014r.

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydanie zgody na używanie znaku towarowego identyfikującego konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wydział Promocji i Rozwoju
ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
telefon /fax: (61) 426 17 68
e-mail: gospodarka@powiat-gniezno.pl

Klienci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

Wnioski o udzielenie licencji na używanie znaku towarowego identyfikującego konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Agnieszka Rzempała-Chmielewska – Dyrektor Wydziału:
 1. wyrażanie zgody / odmowy na użycie znaku towarowego słowno-graficznego: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”
 2. podpisywanie umów licencyjnych dotyczących używania znaku towarowego słowno-graficznego: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”
 3. potwierdzanie dokumentów związanych z udzieleniem licencji za zgodność z oryginałem
Paulina Kowalska – Inspektor:
 1. obsługa administracyjna

4. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. wniosek o udzielenie licencji na używanie znaku towarowego słowno-graficznego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”
 2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z innego właściwego rejestru
 3. wizualizacja graficzna przedstawiająca sposób użycia znaku, w formie plików poglądowych JPG lub PDF, zapisana na nośniku cyfrowym
 4. pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (w przypadku reprezentowania przez osobę inną niż ujawniona w odpowiednim rejestrze)
5. OPŁATY
Opłaty nie pobiera się.

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Udzielenie zgody na użycie znaku towarowego identyfikującego konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” lub odmowa udzielenia zgody na użycie znaku towarowego identyfikującego konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”.
Udzielenie zgody na użycie znaku towarowego identyfikującego konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” stanowi podstawę do podpisania umowy licencyjnej.

Rozpoznanie wniosku o udzielenie licencji na używanie znaku towarowego słowno-graficznego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” następuje w terminie 30 dni od daty jego wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. O decyzji urząd informuje wnioskodawcę pisemnie.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Odmowa udzielenia zgody na użycie znaku towarowego identyfikującego konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” nie wymaga uzasadnienia i nie podlega odwołaniu.

8. PODSTAWA PRAWNA
 • uchwała nr 1276/2014 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27.08.2014 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu używania znaku towarowego identyfikującego konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”
9. DODATKOWE INFORMACJE
Znakowi towarowemu słowno-graficznemu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”, którego właścicielem jest Powiat Gnieźnieński, decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11.10.2013r. udzielone zostało: Prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” nr 262831. Może on być używany dla klas towarowych: reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe (klasa: 35), nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna (klasa: 41). Jest prawnie chroniony i w związku z tym, oprócz zasad określających sposób używania znaku zawartych w regulaminie używania znaku towarowego identyfikującego konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”, należy stosować się do ogólnych zasad posługiwania się znakiem prawnie chronionym.

Prawo do używania znaku bez występowania o zgodę i bez zawarcia umowy licencyjnej przyznawane jest następującym podmiotom:
 1. współorganizatorom konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”,
 2. sponsorom konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”,
 3. laureatom konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”.
Podmiotom innym niż wyżej wymienione, prawo do używania znaku jest przyznawane na ich wniosek, po zweryfikowaniu zasadności przyznania prawa do używania znaku, uzyskaniu zgody Powiatu Gnieźnieńskiego i na podstawie umowy licencyjnej zawartej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30.06.2000r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1410).

10. FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA

Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”
Wniosek o udzielenie licencji na używanie znaku towarowego słowno-graficznego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21353616

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno