Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Obchody 226 rocznicy Konstytucji 3 Maja w 2017 r.

Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja zainaugurowała koncelebrowana Msza św. w intencji Ojczyzny, sprawowana w Katedrze Gnieźnieńskiej pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. Po Eucharystii odbyła się druga część obchodów na placu przed Bazyliką Prymasowską, przy pomniku króla Bolesława Chrobrego, gdzie Pan Dariusz Igliński Przewodniczący Rady Powiatu przywitał przybyłych na uroczystość gości, słowami:

„Spotykamy się dziś, aby uczcić dwieście dwudziestą szóstą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która dla wszystkich Polaków jest dniem szczególnym.

Dzień 3 Maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci, o tych wszystkich, dzięki którym Konstytucja mogła być uchwalona, którzy stawali w obronie wartości Konstytucji i bronili jej ideałów”.

W dalszej kolejności organizatorzy wraz z przybyłymi gościmy, w tonie zadumy i skupienia odśpiewali hymn państwowy oraz odegrany został hejnał Powiatu Gnieźnieńskiego.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Beata Tarczyńska Starosta Gnieźnieński, która podkreśliła dystynktywny charakter tegorocznych uroczystości święta 3 Maja:

„W tym roku radosne wspomnienie Święta Konstytucji 3 Maja przybiera bardzo szczególny charakter. Wymownie podkreślają to ogólnopolskie obchody dwóch podniosłych rocznic, wpisujących się doskonale w wydarzenia z maja 1791 roku.

Kilkanaście dni temu celebrowaliśmy bowiem w Bazylice Prymasowskiej jubileusz 600-lecia Prymasostwa w Polsce. Urzędu, który zwłaszcza w trudnych okresach naszej historii- także w czasie rozbiorów-był symbolem jedności Kościoła i narodu polskiego. To Prymasi Polski, których tytuł zawsze związany był z Gnieznem, podążali droga służby, obrony praw i wolności.

Drugim ważnym jubileuszem obchodzonym w tym roku jest 150 rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków, przywódcy zbrojnej walki o niepodległość, która zakończyła okres zaborów.

Te dwa wzorce niezmiennej postawy i nieugiętych starań o wolność powinny być przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów, podobnie jak dziedzictwo Konstytucji 3 Maja”.

Apel pamięci, po którym oddane zostały honory i cześć tym, którzy stawali w obronie wartości Konstytucji i bronili jej ideałów, odczytał major Leszek Rybacki z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Po salwie honorowej przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Króla Bolesława Chrobrego, dla uczczenia twórców i obrońców Konstytucji z 3 Maja 1791r.

Zwieńczeniem upamiętniającym tegoroczne obchody dwieście dwudziestej szóstej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, był wieczorny musical „Nie ma jak lata 20.,lata 30.” Przygotowany przez Teatr Muzyczny z Poznania w amfiteatrze Centrum Kultury „Scena to Dziwna”

Wśród oficjalnych gości uroczystości wymienić należy: przedstawicieli duchowieństwa, przedstawicieli Związków Kombatanckich, parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli Wojska Polskiego, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży oraz delegacje placówek oświatowych, organizacji społecznych i zawodowych. 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili: Samorządowa Orkiestra Dęta Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Chór Metrum.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21360909

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno