Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej


Zapraszamy do Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej
ul. Rynek 10/1; 62 - 200 Gniezno; tel./ fax. 061 426 45 34
www.garg.pl.
e-mail:
biuro@garg.pl.

godziny otwarcia: 8.00 - 16.00

Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej (PCIE) prowadzi wielopłaszczyznową działalność informacyjną skierowaną do mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego, która dotyczy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i integracji Polski z jej strukturami. Wiedza, jaką przekazuje PCIE powinna pomóc zarówno mieszkańcom Powiatu Gnieźnieńskiego, jak i przedsiębiorcom z jego terenu właściwie przygotować się do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej oraz do prowadzenia działalności na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej.

W tym celu Centrum podejmuje następujące działania:

 1. przygotowuje informacje dla klientów z zakresu:
  1. harmonizacji polskiego prawa z prawem europejskim,
  2. przewidywanych skutków wejścia Polski do UE,
  3. instytucji Unii Europejskiej,
  4. prawa pracy i zasad prowadzenia działalności gospodarczej na terenie UE,
  5. polityki regionalnej i strukturalnej,
  6. wspólnej polityki rolnej,
  7. systemu podatkowego, celnego, bankowego i finansowego krajów UE,
  8. norm i standardów obowiązujących w UE,
  9. polityki społecznej,
  10. instytucji zajmujących się integracją europejską,
  11. programów pomocowych UE dla przedsiebiorców.
 2. doradztwa absolwentom i osobom bezrobotnym w kwestii odnalezienia się na europejskim rynku pracy oraz wskazuje możliwości znalezienia pracy za granicą;
 3. udostępnia informacje nt. wsparcia udzielanego przez Unie Europejską Polsce, za pośrednictwem programów pomocowych, w szczególności w takich dziedzinach jak: oświata, młodzież, pomoc społeczna, inicjatywy proeuropejskie, sprawy gospodarcze, ochrona osób niepełnosprawnych, kobiet itp.;
 4. przekazuje aktualne informacje z zakresu zmian w prawie Unii Europejskiej oraz informacje o funduszach przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej;
 5. przekazuje sektorowi MSP najistotniejsze informacje o integracji Polski z Unią Europejską, w tym informacje o programach pomocowych w ramach Phare;
 6. przygotowuje na indywidualne zlecenia klientów, oferty zagranicznych przedsiębiorców;
 7. rozpowszechnia wiedzę nt. szkoleń (dotyczących Unii Europejskiej) organizowanych przez GARG Sp. z o.o., które maja na celu informowanie o nowych rozwiązaniach wspierających podnoszenie konkurencyjności polskich MSP w stosunku do ich partnerów z Unii Europejskiej;
 8. udostępnia listę portali internetowych traktujących o Unii Europejskiej, procesie integracji Polski z UE, aktualnym stanie negocjacji itp.;
 9. rozprowadza bezpłatne materiały i broszury informujące o UE wśród osób korzystających z usług Centrum;
 10. udostępnia bibliotekę o tematyce europejskiej dla przedsiębiorców i mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego, a także umożliwia dostęp do opracowanych w Polsce tematycznych pakietów informacyjnych;

W czytelni PCIE udostępniamy:

 1. publikacje o UE (w tym biuletyny, miesięczniki),
 2. wycinki prasowe dotyczące integracji,
 3. teksty dyrektyw wspólnotowych (po wcześniejszym uzgodnieniu),
 4. dokumenty rządowe związane z procesem integracji Polski z UE,
 5. możliwość przeglądania stron poświęconych Unii Europejskiej i integracji z jej strukturami,
 6. linki do stron internetowych instytucji i organizacji zajmujących się integracją ze strukturami unijnymi.

Każdy przedsiębiorca, który zgłosi się do PCIE otrzyma wyczerpującą informację na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej, w szczególności dowie się on:

 1. co czeka przedsiębiorcę po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej,
 2. jak założyć przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej,
 3. o międzynarodowych organizacjach gospodarczych i ich roli w Unii Europejskiej,
 4. o konkurencji na rynku Unii Europejskiej,
 5. o systemach podatkowych w Unii Europejskiej,
 6. o prawie pracy w Unii Europejskiej,
 7. o zasadach eksportu towarów do Unii Europejskiej, w tym ogólnym bezpieczeństwie produktu i odpowiedzialności za produkt,
 8. o systemach bankowych w Unii Europejskiej,
 9. o normach i certyfikatach wymaganych w krajach UE,
 10. o zamówieniach publicznych w UE,
 11. o zasadach funkcjonowania jednolitego rynku UE,
 12. o instytucjach i programach pomocowych oferujących wsparcie dla MSP,
 13. o pomocy Państwa dla przedsiębiorstw w ramach UE.
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 22-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20740091

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno