Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Zespół Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie


Adres:
ul. B. Chrobrego 23
62-200 Gniezno

Adres e-mail: zseogniezno@epoczta.pl
Adres www: www.zseo.gniezno.pl
Telefon/fax: 428-29-10, 428-29-21

Dyrektor: mgr Sławomir Wierzelewski
Wicedyrektorzy: mgr Iwona Ratajczak, mgr Ilona Wencel
Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr Magdalena Trzaskawka


Podstawy prawne działalności:
  • Zarządzenie Kuratora Oświaty i Wychowania Nr O-II-031/17/74 z dn. 29.06.1974 r. powołujące Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Gnieźnie;
  • Kurator Oświaty w Poznaniu 10.12.1992 r. wyraża zgodę na zmianę nazwy szkoły na „Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie”;
  • Akt Przekształcenia nr 0663-15/02 z dnia 28.02.2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne.
Oferta edukacyjna:
TECHNIKA PO GIMNAZJUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH:
  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
  • technik informatyk
  • technik logistyk
  • technik organizacji reklamy
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA HANDLOWA
We wszystkich szkołach kończących się egzaminem maturalnym obowiązuje język angielski i język niemiecki.
W szkole zasadniczej obowiązuje język niemiecki.
Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Uczniowie szkoły zawodowej i techników zdają egzaminy w dobrze znanych sobie murach, co w połączeniu z solidnym przygotowaniem daje dobre wyniki.
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21433490

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno