Kurs na kombajnistę

W okresie 20 czerwca - 4 lipca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie odbył się kurs nadający uprawnienia do kierowania i obsługi kombajnów zbożowych, którego organizatorem był Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz ZSP nr 1.
Było to jedyne tego typu szkolenie organizowane w 2008 roku na terenie powiatu gnieźnieńskiego, lecz niezmiernie ważne ze względu na konieczność posiadania stosownych uprawnień przez każdego obsługującego kombajn zbożowy. Uczestniczyły w nim 42 osoby, w większości byli to rolnicy indywidualni, a także pracownicy spółdzielni produkcyjnych oraz uczniowie ZSP nr 1. Kurs obejmował 76 godzin wykładów teoretycznych, podczas których słuchacze zapoznali się między innymi z budową poszczególnych podzespołów kombajnów zbożowych, przygotowaniem kombajnu do pracy i jego obsługą, zasadami kierowania kombajnem oraz zasadami bezpieczeństwa podczas obsługi i pracy kombajnu. Poza teorią każdy z uczestników kursu odbył 2-godzinną naukę jazdy kombajnem na placu manewrowym, gdzie nabywał umiejętności obsługi i manewrowania kombajnem. Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne prowadzili nauczyciele ZSP nr 1. Kurs zakończył egzaminem, w trakcie którego słuchacze musieli zaprezentować wiedzę i umiejętności nabyte podczas szkolenia. Komisja egzaminacyjna w skład, której wchodzili: przedstawiciel ODR - Kierownik Zespołu Doradczego w powiecie gnieźnieńskim inż. Bolesław Kaźmierczak, Dyrektor ZSP nr 1 - mgr inż. Iwona Ratajczak oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego - mgr Andrzej Garstka, oceniła pozytywnie wszystkich słuchaczy.

Miejmy nadzieję, że wiedza nabyta przez słuchaczy pozwoli im bezpiecznie pracować w czasie żniw oraz sprawnie radzić sobie w przypadkach ewentualnych awarii sprzętu.

ZSP nr 1