Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Stypendia dla uczniów i studentów

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentom, którzy zamieszkują na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.


Stypendium ma charakter pomocy socjalnej.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie trzy następujące warunki:
 1. Uczą się lub studiują w trybie dziennym.
 2. Uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce – średnia za poprzedni rok nauki
   - słuchacze i studenci osiągający najlepsze wyniki w nauce – średnia za poprzedni rok nauki.
 3. Pozostają w trudnych warunkach materialnych.
Wnioski należy pobrać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:
 • zaświadczenie o dochodach rodziny za poprzedni rok kalendarzowy z: Urzędu Skarbowego, o dochodowości gospodarstwa rolnego lub działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta, miasta i gminy,
 • uwierzytelniona kopia orzeczenia Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności.
 • pisemne oświadczenie potwierdzające status opiekuna prawnego/rodzica samotnie wychowującego dziecko.
 • Uczniowie, słuchacze i studenci I roku uwierzytelnioną kopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego i zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/słuchacza/studenta.
 • pozostali uczniowie, słuchacze i studenci zaświadczenie ze szkoły/uczelni o wysokości średniej w nauce za poprzedni rok.
 • zobowiązanie do natychmiastowego powiadomienia o utracie prawa do stypendium.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć: do dnia 10.10.2008 – studenci do dnia 5.09. 2008 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20

WAŻNE
Uczeń, słuchacz lub student traci prawo do stypendium gdy:
 • Ukończy szkołę lub uczelnię
 • Przerwie naukę lub studia
 • Nie dostarczy zaświadczenia o kontynuacji nauki, studiów w II półroczu, semestrze do dnia 15 marca do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ulica Piekary 17 VIII piętro pokój 801

Ewa Michalak
2008-07-11
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 17-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21057517

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno