Perspektywa dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pozyskał ponad 3 667 tys. zł na realizację projektu „PERSPEKTYWA” . Projekt ten będzie realizowany w latach 2008-2013 i będzie w stu procentach dofinansowany ze środków zewnętrznych.

Głównym założeniem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego, w celu zwiększenia szans na dostosowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb rynku pracy i uzyskanie zatrudnienia, a także udzielenia wsparcia osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Projekt adresowany jest do bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), tj. osoby do 25 roku życia, bezrobotni długotrwale, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni po 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotni niepełnosprawni.

W tym roku zakładana jest aktywizacja 620 osób, poprzez staże, przygotowania zawodowe, szkolenia zawodowe oraz przekazanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie i prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie celem złożenia deklaracji uczestnictwa:

- u pośredników pracy w pokojach: 05,06, 14,15,16

- u doradców zawodowych w pokojach: 110, 201, 202

- na stanowiskach ds. staży i przygotowań zawodowych w pokoju 13

- na stanowiskach ds. rozwoju zawodowego w pokoju 12

- na stanowiskach ds. dotacji w pokoju 102.

Ewa Michalak