Rozwiązanie „problemu węglowego” coraz bliżej…

W dniu 16.07.2008r. z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Urzędu Miejskiego w Gnieźnie przy udziale Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Komitetu Protestacyjnego, odbyła się wizja lokalna w Składzie Materiałów Budowlanych, Wykończeniowych i Opału BOL – ANN A. T. Stelmaszykowie. Sp. jawna w Gnieźnie, mieszczącym się przy ul. Witkowskiej 78 – 86.

Problem dotyczył uciążliwości działania w/w przedsiębiorstwa na warunki socjalno – bytowe mieszkańców terenów położonych w pobliżu składu opału. W szczególności poruszony został temat przeładunku oraz przesiewania węgla - czynności, które powodowały miejscowy wzrost zapylenia oraz natężenia hałasu.

W wyniku dyskusji pojawił się temat przeniesienia całości składu węgla i czynności z nim związanych na inny teren. Pan Marcin Stelmaszyk właściciel firmy BOL-ANN złożył oświadczenie, w którym: „zobowiązuje się uzyskać informacje dot. nowej możliwej lokalizacji składowania węgla na terenie miasta Gniezna, przy pomocy przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta oraz Mieszkańców Osiedla Grunwaldzkiego w Gnieźnie, w terminie do dnia 31.08.2008r.”

Jednocześnie Mieszkańcy zostali poinformowani o wypowiedzeniu umowy na wykorzystywanie kolejki wąskotorowej do przewozu towarowego z dniem 16.08.2008r., co częściowo rozwiąże problem zapylenia i hałasu.

Magdalena Musiałowicz