Zaproszenia na nadzwyczajną XX sesje Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajną XX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 24 lipca 2008 roku o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ulicy Roosevelta 42.

Proponowany porządek obrad(wstępny)

NADZWYCZAJNA XX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
24 LIPCA 2008 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
  2. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Św. Jana 9 stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego.
  3. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/353/2006 z dnia 25 września 2006 r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2192 P Olekszyn - Łagiewniki Kościelne – Zakrzewo
  4. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/324/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej budowy chodnika przy drodze nr 2169 P w m. Trzemeszno.
  5. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2008
 5. Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Powiatu
  Danuta Winiarska