Marszałek województwa z wizytą w Gnieźnie

Na zaproszenie Starosty Powiatu Gnieńskiego gościł wczoraj w Gnieźnie Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Marszałek odwiedził szpital, szkołę specjalną nr 14 przy ul. Św. Jana oraz zespół szkół specjalnych przy ul. Orzeszkowej.

W programie wizyty uwzględnione zostały placówki, wobec których powiat ma plany inwestycyjne, a wesprzeć mógłby w tym właśnie samorząd województwa.

Rozbudowy wymaga gnieźnieński ZOZ. W jakich warunkach funkcjonuje on obecnie i jakie są szczegółowe koncepcje rozbudowy przedstawił marszałkowi dyrektor ZOZ-u Włodzimierz Pilarczyk. Marek Woźniak przyznał, że rozbudowa szpitala rzeczywiście jest konieczna. – Środki, które są w dyspozycji województwa są środkami unijnymi. Będę jednak wspierał działania pana starosty, aby pozyskać źródło finansowania. Jeżeli będzie szansa rozstrzygać między równorzędnymi projektami, mogę zadeklarować, że mój głos będzie za tym projektem – podkreślił marszałek.

Poparł on również koncepcję budowy pawilonu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w celu przeniesienia do niego szkoły specjalnej nr 14, mieszczącej się obecnie w budynku Klasztoru Bożogrobców przy ul. Św. Jana. W opuszczonym budynku mogłoby natomiast powstać Muzeum Miasta.

Uregulowania kwestii gruntowych wymaga z kolei Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka przy ul. Orzeszkowej. Organem prowadzącym placówki jest powiat, natomiast grunty, na których się ona znajduje są własnością województwa. W koncepcji starosty jest przejęcie tego terenu. – Jest to kwestia do przeanalizowania – powiedział marszałek Marek Woźniak.

Ewa Michalak