Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Jubileusz gnieźnieńskiego liceum

145 lat świętowało I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Jest to najstarsza gnieźnieńska szkoła średnia i jedna z najstarszych w Wielkopolsce.

Szkoła istnieje od 1863r., kiedy to, w wyniku wcześniejszych, kilkuletnich starań ludności polskiej, regencja poznańska wyraziła zgodę na utworzenie "wyższej szkoły miejskiej dla chłopców". Uroczyste jej otwarcie nastąpiło 15 października 1863r., a w 1866r. szkoła została upaństwowiona, otrzymując nazwę: Królewskie Gimnazium Gnieźnieńskie.

Przez lata swego istnienia zmieniła się jej struktura edukacyjna, co dyktowała historia narodu i co wynikało z reform i zarządzeń oświatowych. Od roku szkolnego 1951/52 stała się szkołą koedukacyjną.

Bogata historia istnienia tej uczelni dowodzi, że zawsze kładziono w niej nacisk na krzewienie ducha patriotycznego wśród wychowanków, czego przykładem jest m. in. działalność konspiracyjna organizacji uczniowskiej Towarzystwa im. Tomasza Zana w czasach zaboru pruskiego, udział uczniów w powstaniu wielkopolskim w 1918r i II wojny światowej.

Bohaterskie, przepełnione duchem patriotyzmu czyny ,,chrobrzaków ’’ przypomniane zostały podczas uroczystej akademii, która odbyła się w minioną sobotę. Wśród wielu uczestniczących w niej gości była przewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Danuta Winiarska, starosta Krzysztof Ostrowski i wicestarosta Dariusz Pilak. Starosta wręczył nagrody pieniężne czterem nauczycielom liceum: Agnieszce Janas, Marii Gołębiewskiej, Marii Pawlak i Dorocie Seidel.
W dzień poprzedzający akademię absolwenci spotkali się w starym budynku szkoły (obecnie studium medyczne), następnie przeszli korowodem ulicami miasta pod pomnik swojego patrona – Bolesława Chrobrego, uczestniczyli we mszy św. w Katedrze, a na koniec w zorganizowanym przed gmachem przy ul. Kostrzewskiego apelu poległych.

Ewa Michalak


2008-09-17
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 24-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21138226

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno