Trwa likwidacja azbestu na terenie powiatu gnieźnieńskiego

Trwa likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie naszego powiatu. Obecnie odbywa się ona w Sokolnikach w gminie Mieleszyn. Do dnia dzisiejszego do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie napłynęło 28 wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Informujemy, że w związku z koniecznością rozliczenia zadania "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz koniecznością podania dokładnych ilości azbestu przeznaczonego do demontażu i utylizacji, ostateczny termin przyjmowania wniosków przez urzędy miast i gmin powiatu gnieźnieńskiego został ustalony na dzień 10 października 2008 roku. Realizacja zadania, tak jak zaplanowano w Regulaminie, zakończy się 30 listopada 2008 roku. Przypominamy, że Wniosek o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest należy złożyć w odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie miasta lub gminy. W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych o jak najszybsze składanie wniosków.

Wzór w/w wniosku, oraz więcej informacji na temat usuwania azbestu znajdą państwo na stronie www.naszesrodowisko.pl, w dziale Program usuwania azbestu.