Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Europejska edukacja dla młodych konsumentów

W szkołach ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego odbywają się „pogadanki” z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów, Renatą Boborowską – Paszczak, podczas prowadzonego cyklu szkoleń w ramach edukacji konsumenckiej.

Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie. Rzecznik konsumentów poinformowała uczniów jakie zadania wykonuje w ramach swojej działalności.

Młodym konsumentom zostały przedstawione ich prawa wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa ta jest odwzorowaniem dyrektywy Unii Europejskiej i dotyczy aspektów sprzedaży i gwarancji dóbr konsumpcyjnych.
Zostały poruszone takie zagadnienia, jak: definicja kupującego, sprzedaż konsumencka, obowiązki sprzedawcy, komu i w jaki sposób składać reklamację, jakie są terminy i tryb dochodzenia roszczeń itp.
Ponadto Renata Boborowska – Paszczak rozdała uczniom ulotki dotyczące praw konsumenta w Europie, a także te dotyczące sprzedaży przez Internet, zakupu towarów i usług kredytowych oraz umów pożyczki.

Spotkania te są niezwykle istotne dla każdego konsumenta, ponieważ pozwalają uzmysłowić jakie mamy prawa, co w przyszłości ułatwi podejmowanie decyzji o dokonanym zakupie i ewentualnej reklamacji produktu. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, kiedy to z dniem 1 stycznia 2003 roku ww. ustawa zaczęła regulować prawa i obowiązki konsumenta i sprzedawcy, powstało wiele niejasności. Konieczne było wyjaśnienie podstawowych zagadnień zawartych w przepisach umowy. Informacje prawne w zakresie ochrony interesów konsumentów będą przedstawione młodzieży na kolejnych spotkaniach w szkołach.

Kinga Świtalska


2008-10-07
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21360996

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno