Ćwiczenie terenowe-„Czerniejewo 2008”

W dniach 23 i 24 października 2008r. w zespole pałacowym w Czerniejewie odbywały się ćwiczenia dla pracowników starostw, miast i gmin prowadzących sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną z powiatów gnieźnieńskiego, słupeckiego, tureckiego oraz miasta Konin.

Zajęcia odbywały się przy udziale pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Tematem ćwiczenia było działanie organów samorządu terytorialnego w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa przez Prezydenta RP.
Ćwiczący pracownicy ( 50 osób) zostali podzieleni na cztery grupy, w których mieli za zadanie wypracowanie procedur działania w sytuacjach następujących zagrożeń: zderzenie cysterny przewożącej gaz propan-butan z samochodem dostawczym w centrum miasta, wystąpienie ogniska ptasiej grypy na jednej z kurzych ferm, zatrucie wody w wodociągu miejskim, podłożenie ładunku wybuchowego pod budynek urzędu miasta i gminy, otrzymanie przesyłki z białym proszkiem.

W ocenie przedstawicieli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ćwiczenia zostały przygotowane bardzo dobrze, a ćwiczący pracownicy wykazali się bardzo dobrą wiedzą i znajomością zagadnień oraz kompetencji organów samorządu terytorialnego z zakresu zarządzania kryzysowego.