Ars liturgica, piski i emocje

Sobotni wieczór w katedrze gnieźnieńskiej. Trwa msza św. na zakończenie finału III ogólnopolskiego Konkursu Ars Liturgica. Gdy do ołtarza się zbliża biskup Bogdan Wojtuś, pod organami bazyliki prymasowskiej zaczynają rozbrzmiewać męskie głosy, a ich Cantate Domino wypełnia całą katedrę. To młodzi warszawiacy z zespołu męskiego „Gregorianum” uświetniają liturgię. Jeszcze nie wiedzą, że czeka ich Złoty Dyplom, a do Grand Prix zabraknie im tylko 3 punktów!

Tegoroczny III Ogólnopolski Konkurs „Ars Liturgica” zebrał 27 chórów amatorskich i wokalnych, które wystąpiły w jednej z dwu kategorii: kościelnej i świeckiej. Repertuar obejmował co najmniej 3 głosowe a capella z różnych epok. Łącznie do Gniezna przybyło ponad 850 śpiewaków!

Grand Prix w kategorii chórów kościelnych zdobyła „Epifania” z Warszawy pod dyrekcją Wiesławy Jeleń, natomiast w kategorii chórów świeckich główna nagroda stała się udziałem Chóru Kameralnego Akademii Medycznej we Wrocławiu pod dyrekcją Agnieszki Franków- Żelazny.

Nagrodę specjalną Starosty Gnieźnieńskiego z rąk członka Zarządu Wojciecha Krawczyka otrzymał Chór Żeński ZSM im. I.J. Paderewskiego „Schola Cantorum Bialostocensis” z Białegostoku któremu dyrygowała Inga Poškute.

Ogłoszeniom wyników towarzyszyły ogromne emocje. Piski i brawa były obecne podczas odczytywania listy laureatów. Tym samym śpiew, który jak zauważył biskup B. Wojtuś, przybliża do Boga i jest transcendentalny, współgrał z emocjami, radością i wrażliwością wykonawców, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Kolejny konkurs odbędzie się za dwa lata. Jak zapowiedzieli organizatorzy, Związek Chórów Kościelnych Caecilianum w Bydgoszczy i Parafia Katedralna w Gnieźnie „Ars Liturgica” zawita na stałe do naszego miasta.

Piotr Kielin