Skoro Rzym, dlaczego nie Gniezno

Takie pytanie zadał na rozpoczęcie szkolenia „Turystka kulturowa dla zarządzających i pracowników obiektów celowych i infrastrukturalnych”, wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak, które rozpoczęło się w Muzeum Początków Państwa Polskiego a sfinansowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i zorganizowane przez Biuro Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej Kultour.pl.


Pytanie, wydawałoby się pozbawione sensu, ma rację bytu, jeżeli postawione jest w kontekście turystyki kulturowej. Ale w tym miejscu należałoby wyjaśnić, czym jest turystyka w ogóle i jak się ma do niej turystyka kulturowa?

Według Armina Mikosa von Rohrscheidt, który otworzył gnieźnieńskie szkolenie i jest autorem książki „ Turystyka Kulturowa, fenomen- potencjał- perspektywy”, nazwą turystyki kulturowej możemy określić wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy o charakterze turystycznym, w którym spotkanie uczestników podróży z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub popularnej albo powiększenie ich wiedzy o organizowanym przez człowieka świcie otaczającym i jest zasadniczą częścią programu podróży lub stanowi rozstrzygający argument dla indywidualnej decyzji o jej podjęciu lub wzięciu w niej udziału.

W tej prostej formule kryje się prawda, iż przed Gnieznem stoi ogromna szansa na promocję poprzez rozwój turystyki. Zwłaszcza, że turystyka stanowi już 8 procent PKB i jest trzecią co do wielkości gałęzią gospodarki polskiej. Dla porównania, to jest dwukrotnie więcej, niż wynoszą przychody z rolnictwa!

Ale czy Gniezno, ze swoim bogactwem przeszłości, niezaprzeczalnym miejscem w historii Polski i Europy wykorzysta turystykę kulturową, która z roku na rok ma coraz więcej zwolenników? Na ile instytucje lokalne, przedsiębiorcy, handlowcy, restauratorzy wykorzystają możliwości z promowania siebie?

Powtórzmy pytanie wicestarosty D. Pilaka : Skoro Rzym potrafił wykorzystać taką szansę, dlaczego nie ma jej wykorzystać Gniezno?
Mamy nadzieję, że pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi.

Piotr Kielin