Rzecznik zaprasza

W siedzibie starostwa przy ul. Jana Pawła można interweniować oraz szukać porady w sprawach konsumenckich. Renata Boborowska – Paszczak, Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje zainteresowanych w poniedziałki i piątki w godzinach od 11.00 do 15.00 w pokoju nr 26 (II piętro).

Z panią rzecznik można także kontaktować się drogą elektroniczną pisząc na adres: rzecznikkonsumentow@powiat-gniezno.pl lub telefonicznie: 061 424 07 26.

Mieszkańców najczęściej interesują sprawy gwarancyjne, pogwarancyjne, telekomunikacyjne czy reklamacji towarów i usług.

Warto przy tej okazji dodać, że Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej i Poznańskim Klubem Federacji Konsumentów powróciło po dwuletniej przerwie do organizacji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.

Olimpiada obejmuje dwa etapy, powiatowy i wojewódzki. Zgłoszenia powinny być zgłaszane do PRK w terminie do 23 stycznia przyszłego roku. Jej nadrzędnym celem jest propagowanie wiedzy w zakresie praw konsumenckich oraz podnoszenie świadomości o funkcjonowaniu mechanizmów rynkowych.

PiK