Zaproszenie na XXVI sesje Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na XXVI sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2008 roku o godz. 12.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ulicy Roosevelta 42.

Proponowany porządek obrad
(wstępny)

XXVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
17 GRUDNIA 2008 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/225/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 9 października 2008 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.
  2. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2008
 8. Interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 10. Wolne głosy i informacje.
 11. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska