Oświadczenie Starosty Gnieźnieńskiego

Szanowni Państwo,

Gnieźnieńska lewica zachęca do obchodzenia ,,64. rocznicy wyzwolenia Gniezna’’, a tych, którym dalekie jest myślenie o dniu 21. stycznia 1945 roku w kategoriach zwycięstwa, nazywa siewcami nienawiści pomiędzy Polakami i Rosjanami.


W polskim kalendarzu mamy dwa narodowe święta: Odzyskania Niepodległości, obchodzone 11 listopada i Konstytucji 3 Maja. Czcimy wówczas tych wszystkich, którzy walczyli o Polskę – Polskę niepodległą i silną. Tych, którzy walczyli zbrojnie (również podczas II wojny światowej) i tych, którzy walczyli poprzez działania reformatorskie, publicystyczne i polityczne.

Te święta nikogo nie dzielą, lecz łączą w poczuciu odpowiedzialności za Ojczyznę. Datą taką nie jest ani dzień 21 stycznia 1945 roku, ani dzień zakończenia II wojny światowej. Nie zamknęły one bowiem listy ofiar i zniszczeń, nie otworzyły drzwi ku niepodległemu państwu.

Podczas prowadzonych w listopadzie 2008 roku badań dotyczących spojrzenia na miniony wiek w historii Polski za najbardziej negatywne zjawisko w naszej historii Polacy wskazali zależność od ZSRR po 1945 roku.

Jako władze powiatu nie czujemy się upoważnieni do celebrowania daty tak bolesnej dla wielu gnieźnian, budzącej wiele wątpliwości, nie kończącej okresu zniewolenia Polski i Polaków.

Starosta Gnieźnieński, Krzysztof Ostrowski