Sezon Targowy czas zacząć

Bazując na doświadczeniach zeszłorocznej współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, OT „Szlak Piastowski” oraz Urzędem Miasta Gniezno podczas imprez turystycznych w kraju i za granicą, ponownie zadecydowano o wspólnej promocji. Tym razem postanowiono ją uprawomocnić za pomocą porozumienia podpisanego przez Władze w/w trzech podmiotów.

W porozumieniu m.in. dookreślono charakter promocji równy i sprawiedliwy dla wszystkich podmiotów, jak i postanowiono podzielić imprezy turystyczne na fakultatywne i priorytetowe. Pod pojęciem „targi priorytetowe” ujęto jedne z największych imprez targowych w kraju, o wysokim znaczeniu i randze. Są to targi, na które zwrócono szczególną uwagę tzn. zwiększono wkład finansowy podczas projektowania strony wizualnej stoiska czy też zapewnić różnego rodzaju atrakcje charakterystyczne dla wszystkich trzech podmiotów. W tym roku szczególną uwagę zwrócono na:

Pod pojęciem „targi fakultatywne” ujęto imprezy, które w skali kraju mają mniejsze znaczenie, jednak promocja turystyczna na tego rodzaju targach jest równie ważna i konieczna. W tych przypadkach, promocja turystyczna jest bardziej tradycyjna, ze względu na ograniczone środki finansowe. W ramach tego rodzajów targów mieszczą się:

Pozostałe imprezy na których wystawiano się dotychczas osobno postanowiono zlecić Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Są to:

Jednogłośnie postanowiono również, jak co roku o wspólnej promocji za granicą:

Wszystkie podmioty zainteresowane wspólną promocją turystyczną na w/w imprezach, które mogłyby wzbogacić stoiska różnego rodzaju atrakcjami turystycznymi serdecznie zapraszamy do współpracy.

Danuta Kryszak