Konferencja pt. „Energia zasobów odnawialnych fundamentem suwerenności i zamożności Polski”

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Urząd Gminy Gniezno organizują konferencję pn. „Energia zasobów odnawialnych fundamentem suwerenności i zamożności Polski”, która odbędzie się w dniu 13 lutego 2009r. w godzinach od 12.00-15.30 w Zespole Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych w Gnieźnie, mieszczącym się przy ul. Chrobrego 23.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: Do udziału w konferencji i przedstawieniu tematyki zaproszono następujących specjalistów:
  1. Pana prof. dr hab. Ryszarda Kozłowskiego - Prorektora Politechniki Krakowskiej – dyrektora naukowego międzynarodowego towarzystwa zajmującego się czystą energią i poszukiwaniem nośników energii odnawialnej ( Szwajcaria).
  2. Pana dr Lecha Kożuchowskiego – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, od kilku lat prowadzi autorską ekologiczną audycję radiową.
  3. Pana prof. dr hab. Kazimierza Tobolskiego- Zakład Biogeografii i Paleoekologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, vis profesor uniwersytetów szwajcarskich, francuskich, austriackich, fińskich.
  4. Pana dr hab. Pawła Sorokę - profesora Warszawskiej Szkoły Zarządzania- Szkoły Wyższej, Polskie Lobby Przemysłowe im. E. Kwiatkowskiego, specjalista z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych.
  5. Pana prof. dr hab. Jana Szyszko – kierownika Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW Warszawa, Prezes Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Polski, były Minister Środowiska, laureat nagrody Papieskiej Akademii Nauk, wyróżniony doktoratem h.c.
W programie konferencji zaplanowana jest również dyskusja i możliwość zadawania pytań wykładowcom. Serdecznie zapraszamy

Magdalena Musiałowicz