Nadzwyczajna XXXI sesja Rady Powiatu

Uprzejmie informuję, że nadzwyczajna XXXI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 19 lutego 2009 roku o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ulicy Roosevelta 42.

Proponowany porządek obrad


NADZWYCZAJNA XXXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
19 LUTEGO 2009 ROK


  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał:
    1. w sprawie: zmian do uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XXIX/251/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych przy ulicy Sobieskiego w Gnieźnie na lata 2008 – 2013
    2. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2009
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska